Úprava veřejného prostoru před školami ZŠ nám. Svobody 2 a ZŠ E. Destinnové

Úspěšný nápad
2019
nám. Svobody 4, 160 00 Praha 6
850 000 Kč

Byla zpracována projektová dokumentace k realizaci. Návrh byl participován s žáky a zaměstnanci škol na náměstí Svobody. Vzhledem k tomu, že zpracovatel PD projekt nekonzultoval z odborem památkové péče, byl projekt zaslán k posouzení na OPP MHMP. Nejprve se k němu vyjádřil NPÚ – a to záporně. Na toto stanovisko nás upozornil OPP MHMP před vydáním závazného rozhodnutí. V současné chvíli se čeká na vydání tohoto závazného rozhodnutí. Poté bude rozhodnutí předáno zpracovateli projektu s tím, že bude nutné projekt upravit dle požadavků vyplývajících z výše uvedeného rozhodnutí OPP MHMP.

81%

Místo má dnes spíše charakter rozšířeného chodníku než náměstí. Asi polovina plochy tvoří nevyužívané ostrůvky zeleně. Kromě dvou laviček a stojanů na kola se zde nenachází žádný mobiliář vybízející k zastavení a příjemnému čekání na ratolesti. Chybí zde místo, které by mohly využívat děti ve věku 7-15let a bezpečně zde trávit čas s kamarády. Krásná budova škol si zaslouží atraktivní okolí, které budou rádi využívat všechny generace. Předprostor škol by se měl stát moderní revitalizací s ohledem na koncept celého náměstí Svobody. Pro řadu místních obyvatel vznikne místo k zastavení a odpočinku na cestě městem, na úřady nebo do obchodů. Projekt už byl částečně součástí loňského Nápadu pro 6 od jiného navrhovatele a myšlenka revitalizace prostranství se již několikrát objevila ve školních projektech obou ZŠ. Na Praze 6 působí architekti, spolek Město přátelské k dětem (MPD), pedagogové a nadšenci, kteří dokáží s dětmi pracovat a jejich návrhy zakomponovat do celkového řešení. Spolek Město přátelské dětem minulý rok začal propojovat tyto dvě školy a úřady v rámci grantové výzvy nadace VIA. Bylo by dobré navázat na iniciativy MPD a podpořit jeho proces zapojování veřejnosti včetně dětí do všech fází projektu – od plánování až po realizaci a údržbu. Nepředkládám žádnou konkrétní vizi, jak by to mělo před školami vypadat, ale ráda bych získala podporu na rozjetí plánovacího a designového procesu s místnimi lidmi Prahy 6.

nám. Svobody 4, 160 00 Praha 6


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments