Hlasování čtvrtého ročníku bylo ukončeno.

 

V posledním ročníku  postoupilo do hlasování  celkem 18 nápadů. Na základě výsledků veřejného hlasování bylo vybráno 12 nápadů. Deset z nich již užíváte…