Pravidla

Máte nápad pro Šestku? Přečtěte si pravidla a pusťte se do toho!

Máte ještě nějaké otázky, nebo si nevíte rady? Přijďte na informační setkání ve čtvrtek 16. května od 17:00 na piknikovém místě na Ladronce. Nebo nám dejte vědět na mamnapad@praha6.cz.

Přihlaste to!

Vaše nápady můžete přihlašovat online nebo papírově od 15. dubna do 12. června 2019.

Obecné požadavky:

Pozemek, kterého se nápad týká, musí být v kompetenci MČ Praha 6 (může jít o majetek MČ Praha 6, případně i Hl. m. Prahy, pokud dostane MČ souhlasné stanovisko). K tomu může pomoct majetkoprávní mapa.

Na základě zkušeností z minulých ročníků uvádíme několik lokalit na území MČ Praha 6, které jsou pro realizaci nápadů nevhodné nebo doporučujeme přinejmenším konzultaci před podáním nápadu do těchto míst. Důvodem je buď památková ochrana, složité majetkoprávní vztahy, již existující záměr MČ na tomto území, jehož náklady jsou již zařazeny v rozpočtu MČ na rok 2019. Jedná se o tato území: Obora Hvězda, bojiště Bílá Hora, park Maxe Van der Stoela, Morávkův park, Park Lazáro Cardénase, ulice Technická, Macharovo náměstí, Vítězné náměstí a všechny vodní plochy a toky na území Prahy 6.

Majetkoprávní mapa

Zkuste si rovněž vytvořit orientační rozpočet. Nápady mohou spadat do dvou kategorií – malé nápady, jejichž finanční náročnost je stanovena od 50 tis. do 400 tis. Kč, nebo do velkých nápadů, kde je rozpočet dán od 400 tis. do 1 mil. Kč.

Vaše návrhy předem prodiskutujte s lidmi z Vašeho okolí, více hlav víc ví.

Formální požadavky:

  • název návrhu,
  • anotace nápadu (krátký popis, bude sloužit pro propagaci),
  • uvedení lokality,
  • odhadovaný rozpočet,
  • ilustrační obrázek,
  • identifikace navrhovatele a tří garantů nápadu.

Čím dříve přihlásíte nápad, tím budete mít více času na dodání případně chybějících částí nápadů a jeho vylepšení.

Posouzení realizovatelnosti

Do deseti dnů Vám koordinátor potvrdí přijetí nápadu. Do začátku září úřad posoudí, zda je nápad realizovatelný a případně stanoví nutné úpravy. Do 15. října bude rozhodnuto, zda Váš nápad postupuje do hlasování.

Diskutujte o nápadu se svými sousedy, shánějte podporu

To obnáší představení nápadu na veřejném setkání a jeho případné úpravy. Nápad je třeba dále propagovat pro zajištění dostatku hlasů pro realizaci. Forma kampaně je Vaší volbou.

Hlasujte!

Veřejné hlasování bude probíhat v listopadu 2019. Hlasování bude probíhat elektronicky prostřednictvím internetové aplikace.

Vyhráli jste?

Vybrané nápady budou realizovány v průběhu roku 2020.