V roce 2022 se ÚMČ bere oddechový čas a přiravuje na základě předchozích zkušeností nový formát a pravidla Nápadu pro Šestku.

Co je Nápad pro Šestku?

Projekt Nápad pro Šestku je určen občanům, kteří se chtějí aktivně podílet na úpravě veřejných prostor a jejich smysluplného využití. Jedná se o projekt tzv. participativního rozpočtu. Co to vlastně je participativní rozpočet? Jde o čím dál rozšířenější koncept hospodaření s veřejnými financemi, díky kterému mohou obyvatelé vytvářet vlastní, pro rozvoj městské části zajímavé projekty. První ročník Nápadu pro Šestku odstartoval v roce 2017.

Jak to celé funguje? Radnice vyčlení část peněz z ročního rozpočtu. I v tomto roce je to  5 000 000 Kč. Celková částka bude rozdělena do dvou kategorií. Částka 3 000 000 Kč bude určena na realizaci tzv. velkých nápadů, částka 2 000 000 Kč bude určena pro realizaci tzv. malých nápadů. Maximální částka  v kategorii  „velkých nápadů“ je 1 000 000 Kč na nápad, u „malých nápadů“ je to 400 000 Kč.

Obyvatelé přihlásí své návrhy toho, co by se podle nich mělo v následujícím roce vylepšit. Své nápady mohou konzultovat s příslušnými odbory na městské části. Zvýší tak šanci na úspěšnou realizaci svého nápadu. Po přihlášení projektu je radnice posoudí z hlediska jejich proveditelnosti. Vrcholem celého procesu je pak veřejné hlasování. V hlasování občané rozhodnou o tom, které nápady mají být realizovány.

Jaká jsou pravidla?

Projekt Nápad pro Šestku IV. je určen všem fyzickým osobám trvale se zdržujícím na území MČ Praha 6, nemusí zde však mít trvalé bydliště. Podmínkou pro přijetí návrhu je podpora alespoň 2 garantů, kteří svým podpisem a poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas se zařazením na seznam.

Aby byly návrhy zařazeny do hlasování, musí splňovat tato kritéria:

 • Všechny návrhy se mohou týkat pozemků a majetku, který je ve správě MČ Praha 6. Pozemek či majetek, který není ve správě MČ Praha 6, se může stát předmětem přijatého návrhu pouze v případě, že navrhovatel nebo MČ Praha 6 obdrží souhlasné stanovisko majitele dotčeného pozemku či majetku. Až poté je možné provést patřičné kroky k realizaci.
 • Případná kolize navrhovaného záměru s existujícím objektem podzemních nebo nadzemních inženýrských sítí je překážkou realizace. Tyto a další limity v území lze zjistit na portálu  – https://app.iprpraha.cz/apl/app/majetek/nebo http://mapy.cz
 • Předmětem návrhu je obecně formulovaný princip či forma řešení.
 • Jedná se o návrhy se zaměřením na úpravy a oživení veřejných prostranství.
 • Úpravy veřejných prostranství či jiného majetku by měly vést k vylepšení stávajícího stavu, ne pouze opravě současného.
 • Do projektu nebudou přijaty nápady, jejichž realizace by vyžadovala např. změnu územního plánu

Podrobná pravidla ke stažení ZDE.

Povinné položky návrhu

 • název návrhu
 • ilustrační obrázek
 • identifikace navrhovatele a 2 garantů (jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, kontaktní email a telefon)
 • uvedení lokality, které se návrh týká – návrh může být umístěn maximálně na 5 lokalitách zároveň
 • popis návrhu: popis současného stavu a zamýšleného stavu, odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká).
 • krátká anotace  sloužící především k propagaci na webu a v médiích, tj. k získání hlasů potřebných pro realizaci návrhu.
 • fotodokumentace současného stavu
 • očekávanou finanční náročnost (předběžný rozpočet)

Elektronické podání návrhu bylo možné od 15. listopadu do 15. února prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce www.napadprosestku.cz

 

Pokud máte stále otázky nebo podněty, napište nám nebo zavolejte, email a telefon najdete v sekci Kontakty.