CO JE NÁPAD PRO ŠESTKU?

Projekt Nápad pro Šestku je určen občanům, kteří se chtějí aktivně podílet na úpravě veřejných prostor a jejich smysluplného využití. Jedná se o projekt tzv. participativního rozpočtu.

Co to vlastně je participativní rozpočet? Jde o čím dál rozšířenější koncept hospodaření s veřejnými financemi, díky kterému mohou obyvatelé vytvářet vlastní, pro rozvoj městské části zajímavé projekty. První ročník Nápadu pro Šestku odstartoval v roce 2017.

Jak to celé funguje?

Radnice vyčlení část peněz z ročního rozpočtu. V  tomto roce je to  6 000 000 Kč. Celková částka bude rozdělena do dvou kategorií. Částka 3 600 000 Kč bude určena na realizaci tzv. velkých nápadů, částka 2 400 000 Kč bude určena pro realizaci tzv. malých nápadů. Maximální částka  v kategorii  “velkých nápadů” je 1 000 000 Kč na nápad, u “malých nápadů” je to 400 000 Kč.

A teď krok za krokem!

 • Obyvatelé přihlásí své návrhy toho, co by se podle nich mělo v následujícím roce vylepšit. Nápady mohou přihlašovat pomocí elektronického formuláře na www.napadprosestku.cz, emailem na adresu referenta participace nebo osobně podat návrh na podatelně Úřadu MČ Praha.
 • Nápady mohou autoři konzultovat s referentem participace  a příslušnými odbory na městské části. Zvýší tak šanci na úspěšnou realizaci svého nápadu.
 • Po přihlášení projektu radnice posoudí nápad z hlediska jeho proveditelnosti.
 • Poté schválí nápad k zařazení do hlasování.
 • Veřejné hlasování je pak vrcholem celého procesu, kde občané rozhodnou o tom, které nápady mají být realizovány.
 • Rada MČ schválí vítězné nápady a odbory začnou realizovat. Mají na to dva roky.

Jak na přihlášení?

Projekt Nápad pro Šestku V. je určen všem fyzickým osobám, kterým je více jak 15 let a žijí na Praze 6. Podmínkou pro přijetí návrhu je podpora spoluautora, který svým podpisem a poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas s navrženým nápadem.V případě že jako autor nesplňujete věkovou hranici nebo nemáte trvalé bydliště v Praze 6, je možné si nalézt spoluautora, který tyto podmínky splňuje a Váš nápad bude přijat do projektu.

Povinné položky Nápadu:

 • název nápadu
 • ilustrační obrázek 
 • identifikace autora a spoluautora (jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, kontaktní email a telefon)
 • uvedení lokality, které se návrh týká – návrh může být umístěn maximálně na 5 lokalitách zároveň
 • popis návrhu: popis současného stavu a zamýšleného stavu, odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká).
 • krátká anotace  sloužící především k propagaci na webu a v médiích, tj. k získání hlasů potřebných pro realizaci návrhu.
 • fotodokumentace
 • očekávaná finanční náročnost (předběžný rozpočet s uvedením základních položek jako např. materiál, instalace, doprava aj.)
 • odpověď na otázku, zda Nápad může být pro někoho z okolí problematický či může vyvolat spor mezi blízkými obyvateli, bytovými družstvy, SVJ atd.

Doporučené položky Nápadu:

 • grafické podklady (fotografie dokumentace současného stavu (je-li to možné), výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)
 • položkový rozpočet
 • referenční projekty

Podrobná pravidla ke stažení ZDE.

 

Elektronické podání návrhu je možné od 1. září do 30. října prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce www.napadprosestku.cz

 

Pokud máte stále otázky nebo podněty, napište nám nebo zavolejte, email a telefon najdete v sekci Kontakty.