15.4.2021 16:00
Aktuálně probíhá hodnocení proveditelnosti přihlášených nápadů odborníky z příslušných odborů. 20. dubna se sejde komise MČ Praha 6, která předložené projekty posoudí. Ty, které budou splňovat podmínky potřebné k jejich realizaci schválí k hlasování.
Komise je složená z radních, vedoucích příslušných odborů a koordinátora participace.

17 Responses to “Hodnocení nápadů probíhá”

Leave a Reply