3.7.2020 11:03

Analýza posledních tří ročníků Nápadu pro Šestku ukázala silné a slabé stránky dosavadní koncepce. Abychom usnadnili realizaci projektů a zjednodušili pravidla pro jejich přihlašování, pracujeme v současné chvíli na nové koncepci Nápadu. Další ročník proto bude vypsán až v roce 2021.
Vítězné Nápady z minulých ročníků postupně realizují odbory, které je mají ve své gesci. Hlavním důvodem doposud nezrealizovaných nápadů je skutečnost, že se nachází na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy. MČ Prahy 6 proto podala žádost o tzv. výpůjčku na pozemky. V návaznosti na získání souhlasu HMP a TSK HMP s realizací  zahájí příslušné odbory realizaci projektů.

 

 

 

Comments are closed.