ALEJ NA PETŘINÁCH

Nebyl zařazen do hlasování
2023
50.088134061884425, 14.344222509680806
910 000 Kč
ALEJ NA PETŘINÁCH

V centru Petřin naproti vestibulu metra se místo náměstí nachází soukromé parkoviště lemované květníky se stromy, které v nich pravidelně usychají. Výsadbě stromů do země, kam patří, městu brání soukromé vlastnictví pozemku až k chodníku podél ulice Na Petřinách. Navrhuji proto iniciovat jednoduchou bezplatnou směnu tohoto pruhu trávníku na soukromém pozemku za pruh městského pozemku s vjezdem na toto parkoviště, aby bylo možné stromy zasadit.

V centru Petřin naproti vestibulu metra se místo náměstí nachází soukromé parkoviště lemované květníky se stromy, které v nich pravidelně usychají.
Výsadbě stromů do země, kam patří, městu brání soukromé vlastnictví pozemku až k chodníku podél ulice Na Petřinách. Navrhuji proto iniciovat jednoduchou bezplatnou směnu tohoto pruhu trávníku na soukromém pozemku za pruh městského pozemku s vjezdem na toto parkoviště, aby bylo možné stromy zasadit.
Jelikož se jedná dle ÚP v obou případech o stavební pozemky, tak by tomu nemělo při shodně výměře parcel nic bránit, jednalo by se pouze o bezúplatný převod a projev dobré vůle na obou stranách. Město by si tak zajistilo i regulační mechanismus, aby případná budoucí zástavba ctila linii okolních domů, pokud by se nepodařilo přímo prosadit ideu náměstí místo parkoviště. Dle dostupných podkladů na mapovém geoportálu nejsou potřeba ani přeložky sítí, v několika pozicích se nacházejí pouze slaboproudé rozvody, které postačí opatřit chráničkami v místě kořenového balu nebo se řídit opatřeními dle PSP, např. instalace protikořenových zábran.
Nápad by měl sloužit všem obyvatelům i návštěvníkům Petřin, poskytne jim v nefrekventovanějším místě blahodárný stín stromů i místo, kde se setkat a posedět. Stromům pak poskytne důstojné podmínky k růstu, aby mohly okolí těšit svou vitalitou.
Na mapě jsou žlutým kroužkem vyznačeny pozice stávajících květináčů se stromky, které čekají na zasazení do země, barevně jsou pak odlišeny pruhy pozemků navržených ke směně mezi Prahou a soukromým majitelem RODOP. Navržena je výsadba 7 stromů, průměrná cena výsadeb 130 tis/ks, dle statistik MHMP pro městská prostranství, celkově by se tedy jednalo o investici cca 910 tis Kč. Vybavení městským mobiliářem by se mohlo stát námětem dalšího ročníku nápadu pro 6.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments