Bezbariérové napojení Dědiny a ulice Pilotů

Schváleno k hlasování
2019
Dědina, ulice Pilotů / 50°05'14.3"N 14°18'22.6"E / https://mapy.cz/s/3tsC2
900 000 Kč
Bezbariérové napojení Dědiny a ulice Pilotů

Cílem tohoto projektu je vybudování přírodní či umělé bezbariérové rampy mezi ulicemi Vlastina a Pilotů u sídliště Na Dědině, která tu nyní bohužel chybí. Ulice Pilotů a cesta směrem k vlakové zastávce Praha-Ruzyně a Starému náměstí proto nyní není přístupná pěšky pro osoby se sníženou schopností pohybu či pro rodiče s kočárky. V popisovaných místech je nyní schodiště s devíti schody a úzká vyasfaltovaná cesta pro pěší. Vzhledem k nepříliš vhodnému umístění této vyasfaltované cesty si tu lidé vyšlapali i mnohé stezky, kterými si zkracují cestu.

Mezi ulicí Vlastina a Pilotů je převýšení přibližně 3 metry. Rampa či cesta splňující předpisy pro bezbariérový přístup by u tohoto převýšení musela mít délku cca 50 metrů. Možností, kudy by tato rampa mohla vést, je více. Jednu takovou variantu ukazuje přiložená ilustrace, která počítá s částečným zahloubením chodníku v ulici Vlastina. Pro vybudování této rampy je třeba zmínit i možná rizika. Hlavnímu městu patři pozemek o šířce cca 15 metrů, kterým vede ulice Pilotů, viz příloha. Příslušnost hospodařit se zbylou částí parku má Ministerstvo obrany, v této části parku se také nachází současné schody pro překonání výškového rozdílu. Pro vybudování této rampy tak bude pravděpodobně třeba získat souhlas i s Ministerstvem obrany pro využití části pozemku.

Náklady na vybudování se mohou výrazně lišit dle typu a směru stavěné rampy a také dle toho, jakou část rampy by tvořila asfaltová cesta s maximálním povoleným sklonem a jakou část umělá rampa se zábradlím. Případné další náklady mohou vzniknout přesunem či stavbou nového schodiště. Alternativou je i možnost výstavby této rampy v rámci víceprací při výstavbě tramvajové trati na Dědinu, která bude zahájena v roce 2020 a během které budou probíhat zásadní úpravy okolí ulice Vlastina.

Dědina, ulice Pilotů / 50°05'14.3"N 14°18'22.6"E / https://mapy.cz/s/3tsC2


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments