Bezpečnost chodců

Nebyl zařazen do hlasování
2021
Chůze z ulice U Silnice do ul. Evropská na stanice autobusu a zpět
10 000 Kč
Bezpečnost chodců

Bezpečná chůze z a do stanice autobusu č. 119 Nová Šárka z ulice U Silnice

Tento pozemek je ve správě TSK a.s. Doporučujeme se obrátit na HMP a TSK.

0%

Jedná se o přístup z ulice Pod Cihelnou a ulic navazujících (vč. obchodu Billa a kanceláře cizinecké policie) do části ulice U silnice v úseku cca 20m. V této části chodci používají vozovku. Jsou zde nyní umístěny velkoobjemové kontrjnery na tříděný odpad a vyznačena parkovací místa, zaplněná automobily, tzn. zúžení vozovky. Pozemek, který by bylo možné využít pro chodce (možná bývalý chodník) je ale dle listu vlastnictví Katastrálního úřadu č. 743 ve vlastnictví MHP – pozemek č. parc. 1297/9, katastrální území Liboc. Jde o pozemek „ostatní komunikace“, vedoucí kolem oplocení vodárny. Pozemek je již mnoho let zarostlý, nelze ho používat. Chodci ze a do stanic autobusu směrem z a do ul. Pod Cihelnou (a dalších navazujících ulic ve směru na sídliště Dědina) chodí v daném úseku po vozovce – viz fotografie. Jedná se o velmi nebezpečný, přitom chodci frekventovaný úsek, hrozí střet s automobily. (Situace je zachycena velmi dobře na google mapě.) Pro bezpečnost chodců by bylo vhodné: – přemístit (odstranit) kontejney na tříděný odpad – zrušit parkovací místa v uvedeném úseku. – event. vyznačit provizorně na vozovce pás pro chodce – vyznačit přechod před křižovatkou na vozovce z ul. Pod Cihelnou (Křižovatka ul. U silnicexPod CihelnouxNavigátorů).

Chůze z ulice U Silnice do ul. Evropská na stanice autobusu a zpět


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments