Bronzová pamětní deska majora Aloise Janotky

Nebyl zařazen do hlasování
2021
roh ulic Wuchterlova a Václavkova (Václavkova 343/20), Praha 6 - Dejvice
150.000 - 200.000 Kč
Bronzová pamětní deska majora Aloise Janotky

Cílem našeho snažení je zvýšení povědomí o legionářích a odbojářích v Dejvicích. Pamětní deska osázená na rohu ulic Václavkova/Wuchterlova (jedná se o jeden dům) by měl připomenout majora Janotku, v jehož bytě se scházeli Tři králové a mj. právě zde vznikly i výbušniny, které explodovaly v Berlíně před ministerstvem letectví a centrálou gestapa. Na druhé polovině desky by stálo za to zmínit i další legionáře, kteří žili a patřili k významným osobnostem odboje.

Tento projekt bude předán panu radnímu Lacinovi k posouzení.

0%

Naším záměrem je zvýšení povědomí o legionářích a odbojářích v Dejvicích. Bronzová pamětní deska osazená na rohu ulic Václavkova/Wuchterlova (jedná se o jeden dům) tak, aby byla vidět z obou ulic, by měla připomenout majora Janotku (1891 – 1990), jehož byt byl místem schůzek Tří králů a jedním z úkrytů Josefa Mašína (mj. Janotka byl Mašínovým velitelem v ruských legiích). V bytě se vyráběly falešné doklady a dokumenty. 14. 9. 1939 zde Josef Mašín a Ctibor Novák připravili výbušniny, které Ctibor Novák o den později nechal v Berlíně explodovat před Ministerstvem letectví a před centrálou gestapa. Na druhé polovině desky by stálo za to zmínit i další legionáře, kteří zde žili a patřili k významným osobnostem odboje. Na rohu domu, kde by byla pamětní deska je třeba zprovoznit žerď na vlajku, takže by celé místo spolu se sochou a vlajkou bylo adekvátním vyjádřením úcty k těm, kdo se se nevzdali ani po obsazení republiky Němci. Cílem je vytvoření pamětního pietního místa, které by spolu se vkusnou pamětní deskou přesahující do obou ulic a fungují vlajkovou žerdí, bylo místem národní hrdosti.

roh ulic Wuchterlova a Václavkova (Václavkova 343/20), Praha 6 - Dejvice


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments