CENTRUM PETŘINY

Nebyl zařazen do hlasování
2019
Předprostor stanice metra A Petřiny a obchodního domu Billa / 50°05'16.8"N 14°20'41.4"E
750 000 Kč
CENTRUM PETŘINY

Prostor u výstupu z metra A Petřiny a před obchodním domem (Billa) je chaotický a neutěšený. Lidé se proplétají mezi výstupem z metra, přístavkem pro nákupní vozíky, nikde žádná lavička. Toto místo je zároveň to první, co uvidíte, když přijedete na Petřiny MHD. Co ho drobnými úpravami trochu „uklidit“? Pár laviček a pár stromů…

Nápad Centrum Petřiny bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Důvodem je kolize s připravovaným záměrem rekonstrukce Vámi zvoleného prostranství. Připravovaný projekt je v režii soukromého investora CPI a podle komise sleduje podobný cíl jako Váš nápad. Městská část Praha 6 o přípravě projektu s investorem komunikuje. Pokud by Vás zajímaly podrobnější informace, doporučuji obrátit se na pana místostarostu Jakuba Stárka nebo na Odbor územního rozvoje MČ Praha 6.

0%

Prostor proti výstupu z metra A Petřiny a před obchodním domem je hlavním komunikačním uzlem Petřin a také místem, které jako první uvidí návštěvník i obyvatel Petřin při příjezdu na Petřiny prostřednictvím MHD. Možná se v budoucnosti dočkáme důstojného centra Petřin ve formě náměstí, ovšem než se tento plán uskuteční, je důležitým místem právě předprostor metra v návaznosti na zastávky MHD a vstup do Billy (OD Petřiny). Nyní se zde nachází chaotický prostor, kde se lidé proplétají mezi metrem, přístavkem pro nákupní vozíky, elektroskříňkou, telefonní budkou, kontejnerem na použitý textil a kouskem zelené plochy. Celý parter působí opravdu neutěšeně. Nikde se nelze posadit, odpočinout, čekat, potkat se.

Návrh předpokládá zrušení přístřešku na nákupní vozíky (přesun nákupních vozíků do Billy), zrušení (přesun) elektro skříňky, zrušení nevyužívané telefonní budky a přesun kontejneru na použité oblečení na jiné místo, případně zrušení reklamního sloupu Billy. Z původního pásu zeleně navrhuji vytvořit několik čtvercových ploch cca 3 x 3 m se stromem uprostřed (lze využít stávající stromy, případně po konzultaci s dendrologickými odborníky řešit náhradou vhodných vzrostlých stromů), které by vytvářely stín. Vzniklé “stromořadí” může být do budoucna základem pro pokračování aleje / stromořadí v celé délce hlavního bulváru / ulice Na Petřinách. Kolem stromů navrhuji sokly s lavičkami a celý prostor pak navrhuji doplnit vhodnými doplňky v jednotném designu městského mobiliáře (odpadkové koše, orientační plán Petřin, pítko, stojany na kola, vytvoření místa pro sdílená kola / koloběžky apod, včetně sjednocení asfaltového povrchu. Celý tento prostor je jakousi “branou“ Petřin a určitě stojí za to, aby byl kultivovaný a funkční zároveň.

 


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments