Dešťovka pro městskou zeleň

Nebyl zařazen do hlasování
2019
50°06'03.8"N 14°24'01.3"E / Náměstí svobody a ZŠ Emy Destinnové
50 000 Kč
Dešťovka pro městskou zeleň

Zavlažování městské zeleně se v době krátkých období intenzivních dešťů a převažujícího sucha stává velkým problémem. Zatímco v prvním případě dešťová voda odtéká bez dalšího využití do kanalizace, v létě vyjíždějí kropící vozy s PITNOU vodou, po nichž sotva zasyčí. Akumulace srážkové vody není jen doménou venkova, ale je budoucností také pro městskou zeleň a všechny, kdo ji využívají. Pilotní projekt je orientován na zeleň na Náměstí svobody, která by se měla v budoucnu zalévat dešťovou vodu sbíranou ze střechy Základní školy Emy Destinové.

Nápad Dešťovka pro městskou zeleň bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Podle posouzení komise se nejedná o vhodné umístění nádrže na dešťovou vodu na chodníku před školou. Otázkou by bylo rovněž řešení následné odpovědnosti za údržbu zařízení a jeho veřejné využití k zalévání zeleně. Komise však kladně hodnotila věcnou podstatu Vašeho nápadu a doporučila přihlásit se do dotačního programu Dešťovka. V rámci dotačního programu je možné čerpat prostředky na instalaci zařízení i na soukromé objekty jako jsou např. vnitrobloky. V případě Vašeho zájmu je možné se obrátit se žádostí o konzultaci na Odbor dopravy a životního prostředí MČ Praha 6.

0%

Klíčovým pro projekt Dešťovka pro městskou zeleň je inspirace v běžném hospodaření s dešťovou vodou, kdy je srážková voda využívána v místě sběru, tudíž nevznikají sekundární náklady na dopravu. Zároveň se v něm snažíme sledovat další udržitelné hospodaření, které se zrcadlí v užití repasovaných kontejnerů (samotná nádrž je ale nová, takže nehrozí kontaminace vody). Opíráme se o dokumenty, v nichž už hl. město Praha včetně městské části Praha 6 deklaruje svůj díl odpovědnosti vůči klimatickým změnám (viz Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a přípravu Implementačního plánu hl. m. Prahy 2018– 2019, dostupné online:

https://www.praha6.cz/strategicke-dokumenty

https://www.praha6.cz/system/file.php?File=f889_1268.pdf&crc=b802195da03ff40dc0e85884b91411ca)

V projektu Dešťovka pro městskou zeleň se v budoucnu chceme zaměřit na komplexnější řešení, do něhož by byly zapojeny nejen pozemky (a nemovitosti) v kompetenci (majetku) městské části Praha 6. Po vzoru dalších měst, kde se už tato praxe osvědčila, se mohou zapojit církevní, státní (např. AČR, ČD, MŠMT ČR, MK ČR) i soukromé instituce. Pro město a jeho občany to bude znamenat zachování městské zeleně tolik nezbytné pro plnohodnotný život a počáteční investici, která se mnohonásobně vrátí v ušetřené pitné vodě, jejíž hodnota bude do budoucna jednoznačně růst.

Předpokládané náklady – Jedna sestava pro obsah svodové plochy střechy 80 m²:

  • 2 x repasovaný IBC KONTEJNER 1000 litrů, cena 1 ks = 3 744 Kč
  • 2 x filtr (sběrač dešťové vody), cena za 1 ks = 725 Kč
  • Cena sestavy celkem: 2 x repasovaná nádrž a 2x filtr (2 x 3744 + 2 x 725) = 8 938 Kč.

 

50°06'03.8"N 14°24'01.3"E / Náměstí svobody a ZŠ Emy Destinnové


Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
M. Mervart
4 let před

Dobrý den,
je možné se spojit/dostat kontakt na navrhovatele tohoto projektu: Mgr. Sylva Polákovou, PhD.? Tento návrh byl zamítnut, ale myslím, že by mu měla být dána šance mimo tuto soutěž a realizovat jej třeba svépomocí občanů Prahy 6 nebo rodičů dětí v místní škole.
Voda je problém, který se bude stupňovat a zvláště v letních měsících jej pocítíme se vzrůstající tendencí..Děkuji, M. Mervart