Dětské hřiště Ruzyně

Schváleno k hlasování
Lucie Novotná
2018
Dětské hřiště Ruzyně
Račická 1, 161 00 Praha 6, Česko

Navrhujeme zkvalitnit a zpříjemnit život obyvatelům Ruzyně, hlavně rodičům s dětmi, vybudováním prvního veřejného dětského hřiště. V oblasti ohraničené železniční tratí Praha – Kladno, Libockou ulicí, oborou Hvězda a Karlovarskou silnicí jsou pouze dvě hřiště, z toho jedno na soukromém pozemku společenství vlastníků v Pavlovské ulici a druhé v kopci pod Bílou horou, které z centra Ruzyně není v docházkové vzdálenosti. Za dalšími hřišti musíme dojíždět na Dědinu, Petřiny či do Řep. Bohužel jediné volné místo v oblasti není dostatečně velké, aby pokrylo požadavky na počet dětí v okolí, ale i tak chceme tento prostor využít pro prvky, které zabaví nejen malé děti do cca 6 let, ale i děti starší do 10 let. Prostor se nachází v sousedství tenisových kurtů TJ Ruzyně, na dohled od základní a mateřské školy T. G. Masaryka, a také místní samoobsluhy. Využívat ho tak mohou i děti z přilehlých škol, které se zde i často scházejí. Jedná se o travnatý trojúhelníkový prostor na břehu Litovického potoka, kde během podzimu 2018 proběhne revitalizace koryta potoka a výsadba nových stromů. V rámci výstavby hřiště by pak bylo potřeba pozemek oddělit plotem od přilehlé zpevněné cesty a vybavit ho herními prvky.

Pro všestranné využití a ušetření místa navrhujeme pořídit jednu větší herní sestavu (https://www.hriste-bonita.cz/universal-4u308d/p1271 rozšířenou o lanový most a další věž), která pokryje prolézačky, klouzačku, různé druhy výlezů a drobné prvky pro hru s pískem/kamínky (podle materiálu na dopadové ploše pod herní sestavou), dále pružinové houpadlo pro 4 děti, malý kolotoč pro stání (točidlo) a tři panely s aktivitami (tabule na kreslení, labyrint, provlékačka). U břehu potoka potom vodní herní prvek s pumpou, kterou by se do systému dala čerpat voda z potoka. Také je třeba prostor doplnit o cca 5 kusů laviček, odpadkový koš a nízký plot pro oddělení hřiště od přilehlé zpevněné cesty, případně podle potřeby o nový strom či keře kvůli zastínění.

Finanční náročnost (hrubý odhad):

  • oplocení 40 m 40.000 Kč
  • mobiliář (5x lavička, odpadkový koš) 40.000 Kč
  • nový strom/keře 10.000 Kč

herní prvky:

  • herní sestava 320.000 Kč (https://www.hriste-bonita.cz/universal-4u308d/p1271)
  • vodní herní prvek 250.000 Kč
  • panely s aktivitami 60.000 Kč
  • pružinové houpadlo pro čtyři děti 30.000 Kč
  • kolotoč 25.000 Kč
  • Šeptanda 25.000 Kč (http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/pipe-age/septanda)
800 000 Kč

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na