Doplnění dětského fotbalového hřiště v ulici “U kolejí”

Tento návrh čeká na schválení
Roman Řípa
2019
Doplnění dětského fotbalového hřiště v ulici “U kolejí”
50°05'25.8"N 14°19'39.0"E

V Dolní Liboci mezi Libockým rybníkem a Libockou ulicí není žádné volně dostupné hřiště pro děti 10-15 let, kde lze hrát míčové hry. Přitom stačí doplnit stávající hřiště v ulici “U Kolejí” tak, aby míč nelítal mimo hřiště, trávník nebyl intenzivně znečišťován psy a byl průběžně udržován. Chceme, aby děti trávily čas aktivně, udělejme pro to něco.

SITUTACE:

V Dolní Liboci mezi Libockým rybníkem a Libockou ulicí není žádné dětské fotbalové hřiště pro děti 10-15 let přístupné bez omezení a bez nutnosti přecházet ulice se silnou dopravou či dojíždět autobusem (viz mapa). Hřiště FTVS nejsou volně přístupná, ostatní hřiště jsou dostupná autobusem nebo vzdálená a vyžadující přechod silnice se silnou dopravou. Z trávníků v okolí domů jsou děti vyháněny. Volné trávníky jsou intenzivně znečišťovány psími fekáliemi. V ulici U Kolejí je vhodná rovná plocha vedle stávajícího dětského hřiště.

ŘEŠENÍ :

Požadavky na dětské fotbalové hřiště U Kolejí – stávající plocha v ulici U Kolejí je třeba doplnit následovně:

  • Doplnění plotů proti vstřelení míče do okolí – stačí doplnit ploty za kratšími stranami hřiště, jde o sítě na vyšších tyčích běžně instalovaných kolem fotbalových hřišť.
  • Instalování značek zákaz vstupu psům, případě zákaz ponechávání fekálií psů.
  • Povrchem zůstane přirozený trávník, ne umělohmotný povrch se spornou zdravotní (ne)závadností. Je přitom zajištěno častější sekání a občasné dosetí trávy. Variantně taková plocha může být doplněná brankami na fotbal, tyčemi pro upevnění volejbalové / badmintonové / tenisové sítě, místo jedné sítě může být dřevěná zeď s instalovanou lezeckou stěnou a koši na košíkovou.
50 000 Kč

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na