DRINOPOLIS – projekt venkovní výstavní galerie na zdi drinopolských schodů.

Nebyl zařazen do hlasování
2019
Zeď Drinopolských schodů, Břevnov / 50.084185, 14.371971
136 000 Kč
DRINOPOLIS – projekt venkovní výstavní galerie na zdi drinopolských schodů.

Navrhujeme vznik výtvarné galerie na zdi drinopolských schodů, na místě, které má už svoji komunitní tradici (odehrálo se tam například několik setkání Zažít Břevnov Jinak) a zároveň funguje jako střed Bělohorské ulice. Architektura místa dává možnost uvažovat o něm v ještě širším měřítku, než jenom jako o komunikačním prvku Bělohorské. To, co dnes je ošklivou zdí, počmáranou náhodnými graffiti, by se mohlo změnit v zajímavý kulturně společenský fenomén.

Nápad Drinopolis bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Podle posouzení komise obsahuje Váš nápad prvky podnikatelského záměru (produkce, organizace vernisáží apod.) vázaného na osobu navrhovatele – proto není vhodný k realizaci v rámci Nápadu pro Šestku.

0%

DRINOPOLIS – projekt venkovní výstavní galerie na zdi drinopolských schodů, která se mění jednou za půl roku.

HISTORIE – Rádi bychom, aby umělecké intervence na Drinopolské zdi měly přesah do aktuálních společenských témat, která se stanou impulzem k diskuzi občanů, protože nám nejde jenom o „líbivý“ efekt, ale o umění, které dává impulz k přemýšlení o současnosti. Název „Drinopol“ je česká verze jména tureckého města Adrianopol. Zakladatel hospody „Drinopol“ chtěl názvem vyjádřit solidaritu s utiskovanými jižními Slovany, kteří tehdy podobně jako Češi byli součásti Habsburské monarchie. Tento název nám přijde velmi inspirativní pro význam místa, které může plnit funkci propojování, výměny názorů, a to v duchu „polis“ – nezávislého společenství občanů, kteří mají stejná práva a schází se probrat to, co je v tu danou chvíli zajímá.

UMĚNÍ – Ve veřejné diskuzi města – „polis“ – umění a umělci byli považováni za přínosný hlas pro společenství občanů. Rádi bychom vytvořili na drinopolských schodech galerii na ploše prostřední zdi, která má tvar obdélníku prodlouženého o boční trojúhelníkové úseky. Plocha svou velikostí a členitostí vybízí ke ztvárnění nějakého obrazového příběhu – umělec vytváří výtvarnou plochu, dává podnět k diskuzi, vyjadřuje se v kontextu města, podílí se na vytváření veřejného prostoru, který má historicky význam, a skrze další umělecké projekty může ten význam připomínat a rozvíjet. Zeď, která dnes nevypadá vůbec vlídně a spíše dělá z Drinopolských schodů nepříjemné a špinavé místo, „ožije“ uměním a navrhne úplně jinou estetickou dimenzi celého místa.

NAVRHOVANÍ UMĚLCI – Toy Box, Anežka Hošková, Jakub Hošek, Anders Gronlien, Martina Smutná (iniciativa Čtvrtá vlna), Laďa Gažiová, Josef Bolf, Jana Vojnárová, Jiří Franta a David Böhm, Jitka Mikulicová, Alice Nikitinová, Patricie Fexová, Lída Smejkalová.

VÝZNAM – Záměrem je vytvářet kulturní přesah prostřednictvím produkce nových uměleckých komunitních projektů. Hlavním účelem projektu je vytvořit umělecký prostor v okolí, které neoplývá veřejnou výtvarnou tvorbou. Ačkoli lze umění ve veřejném prostoru chápat jako velmi podstatný prvek z pohledu koncepce města a vytváření genia loci daného místa, stále jej není (obzvlášť mimo turisticky atraktivní oblasti) dostatek. Tím, že se umění stane nedílnou součástí venkovního prostoru, umožní proměnit také nejbližší veřejný prostor v uměleckou galerii. Umění tak vystoupí mimo hranice galerijních prostorů, stane se nízkoprahovým a přístupným pro všechny. Cílem ale nebude „jen“ zdobit prostor, ale také jej vytvářet, měnit, rozvíjet jeho identitu a vést dialog mezi současnými umělci a místními obyvateli, mezi návštěvníky Břevnova. Drinopolský projekt může fungovat jako místo setkávaní v tom nejlepším slova smyslu – rovnocenného setkání, kdy kontext umění se stává příležitostí k diskuzi. Podobně jako Adrianopolis, turecké město zvané „městem mostu“, se i Drinopolis může stát uměleckým prostorem-mostem, spojujícím různé společnosti, umožňujícím dialog a vybízejícím k diskuzi.

CÍL – Cílem projektu je vytvořit výstavní venkovní plochu na Břevnově, během roku uskutečnit dvě výstavy současných umělců, které budou reflektovat a obohacovat charakter místa, uskutečnit dvě vernisáže pro širokou veřejnost a udržet Drinopolis jako proměnlivý výtvarný prostor. Cílem je také obohatit kulturní a komunitní život Břevnova, a to kontinuální prací osob přizvaných z řad umělců a projektem dvou výstav, které během roku osloví nejenom zájemce, ale i běžné kolemjdoucí.

ROČNÍ ROZPOČET PROJEKTU:

 • Během roku dvě umělecké intervence na drinopolské zdi, spojené s vernisáží.
  • Honorář pro umělce: 2x 25 000 Kč
  • Materiály k vytvoření díla: 2x 15 000 Kč
  • Kurátor/ka: 2x 10 000 Kč
  • Produkce: 2x 10 000 Kč
  • PR vernisáží (grafika pozvánek na akce): 2x 3 000 Kč
  • Občerstvení na vernisáž: 2x 3 000 Kč
  • Účetnictví projektu: 2x 2 000 Kč
  • Celkem: 136 000 Kč

 

 

Zeď Drinopolských schodů, Břevnov / 50.084185, 14.371971


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments