DRINOPOLIS – projekt venkovní výstavní galerie na zdi drinopolských schodů.

Tento návrh byl zamítnut
2019
Zeď Drinopolských schodů, Břevnov / 50.084185, 14.371971
136 000 Kč
DRINOPOLIS – projekt venkovní výstavní galerie na zdi drinopolských schodů.

Nápad Drinopolis bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Podle posouzení komise obsahuje Váš nápad prvky podnikatelského záměru (produkce, organizace vernisáží apod.) vázaného na osobu navrhovatele – proto není vhodný k realizaci v rámci Nápadu pro Šestku.

0%

DRINOPOLIS – projekt venkovní výstavní galerie na zdi drinopolských schodů, která se mění jednou za půl roku.

HISTORIE – Rádi bychom, aby umělecké intervence na Drinopolské zdi měly přesah do aktuálních společenských témat, která se stanou impulzem k diskuzi občanů, protože nám nejde jenom o „líbivý“ efekt, ale o umění, které dává impulz k přemýšlení o současnosti. Název „Drinopol“ je česká verze jména tureckého města Adrianopol. Zakladatel hospody „Drinopol“ chtěl názvem vyjádřit solidaritu s utiskovanými jižními Slovany, kteří tehdy podobně jako Češi byli součásti Habsburské monarchie. Tento název nám přijde velmi inspirativní pro význam místa, které může plnit funkci propojování, výměny názorů, a to v duchu „polis“ – nezávislého společenství občanů, kteří mají stejná práva a schází se probrat to, co je v tu danou chvíli zajímá.

UMĚNÍ – Ve veřejné diskuzi města – „polis“ – umění a umělci byli považováni za přínosný hlas pro společenství občanů. Rádi bychom vytvořili na drinopolských schodech galerii na ploše prostřední zdi, která má tvar obdélníku prodlouženého o boční trojúhelníkové úseky. Plocha svou velikostí a členitostí vybízí ke ztvárnění nějakého obrazového příběhu – umělec vytváří výtvarnou plochu, dává podnět k diskuzi, vyjadřuje se v kontextu města, podílí se na vytváření veřejného prostoru, který má historicky význam, a skrze další umělecké projekty může ten význam připomínat a rozvíjet. Zeď, která dnes nevypadá vůbec vlídně a spíše dělá z Drinopolských schodů nepříjemné a špinavé místo, „ožije“ uměním a navrhne úplně jinou estetickou dimenzi celého místa.

NAVRHOVANÍ UMĚLCI – Toy Box, Anežka Hošková, Jakub Hošek, Anders Gronlien, Martina Smutná (iniciativa Čtvrtá vlna), Laďa Gažiová, Josef Bolf, Jana Vojnárová, Jiří Franta a David Böhm, Jitka Mikulicová, Alice Nikitinová, Patricie Fexová, Lída Smejkalová.

VÝZNAM – Záměrem je vytvářet kulturní přesah prostřednictvím produkce nových uměleckých komunitních projektů. Hlavním účelem projektu je vytvořit umělecký prostor v okolí, které neoplývá veřejnou výtvarnou tvorbou. Ačkoli lze umění ve veřejném prostoru chápat jako velmi podstatný prvek z pohledu koncepce města a vytváření genia loci daného místa, stále jej není (obzvlášť mimo turisticky atraktivní oblasti) dostatek. Tím, že se umění stane nedílnou součástí venkovního prostoru, umožní proměnit také nejbližší veřejný prostor v uměleckou galerii. Umění tak vystoupí mimo hranice galerijních prostorů, stane se nízkoprahovým a přístupným pro všechny. Cílem ale nebude „jen“ zdobit prostor, ale také jej vytvářet, měnit, rozvíjet jeho identitu a vést dialog mezi současnými umělci a místními obyvateli, mezi návštěvníky Břevnova. Drinopolský projekt může fungovat jako místo setkávaní v tom nejlepším slova smyslu – rovnocenného setkání, kdy kontext umění se stává příležitostí k diskuzi. Podobně jako Adrianopolis, turecké město zvané „městem mostu“, se i Drinopolis může stát uměleckým prostorem-mostem, spojujícím různé společnosti, umožňujícím dialog a vybízejícím k diskuzi.

CÍL – Cílem projektu je vytvořit výstavní venkovní plochu na Břevnově, během roku uskutečnit dvě výstavy současných umělců, které budou reflektovat a obohacovat charakter místa, uskutečnit dvě vernisáže pro širokou veřejnost a udržet Drinopolis jako proměnlivý výtvarný prostor. Cílem je také obohatit kulturní a komunitní život Břevnova, a to kontinuální prací osob přizvaných z řad umělců a projektem dvou výstav, které během roku osloví nejenom zájemce, ale i běžné kolemjdoucí.

ROČNÍ ROZPOČET PROJEKTU:

 • Během roku dvě umělecké intervence na drinopolské zdi, spojené s vernisáží.
  • Honorář pro umělce: 2x 25 000 Kč
  • Materiály k vytvoření díla: 2x 15 000 Kč
  • Kurátor/ka: 2x 10 000 Kč
  • Produkce: 2x 10 000 Kč
  • PR vernisáží (grafika pozvánek na akce): 2x 3 000 Kč
  • Občerstvení na vernisáž: 2x 3 000 Kč
  • Účetnictví projektu: 2x 2 000 Kč
  • Celkem: 136 000 Kč

 

 

Zeď Drinopolských schodů, Břevnov / 50.084185, 14.371971


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments