Hravá Baba

Úspěšný nápad
2017
1 000 000 Kč
Hravá Baba

Přípravné realizace pokračuje. S místními obyvateli byla v roce 2018 dohodnuta kompromisní podoba záměru, který počítá s realizací hřiště. S realizací hravé stezky se počítá až v další fázi a je s otazníkem. V roce 2019 byla připravena projektová dokumentace pro vypsání výběrového řízení na dodavatele a proběhla potřebná jednání na úrovni MHMP a Lesů Praha. V současné chvíli pracujeme na dokončení výpůjčky pozemku od hl. města Prahy.  V současné chvíli jsme obdrželi vyjádření od MHMP, výpůjčka pozemku byla schválena na dobu 6 let. Odbor dopravy a životního prostředí započal realizaci. Předpoklad realizace v roce 2021.

71%

Bojovka, bosá stezka, výstavba malého lesoparku, úprava lesního hřiště, nové posezení.

Jedná se o pět dílčích projektů, které spojuje jeden koncept, tím jsou aktivity pro děti (i rodiče) v přírodě. Naší hlavní myšlenkou je ozvláštnit dětem pobyt venku a zároveň je motivovat k tomu, aby do přírody rády vyrazily. Navrhujeme vystavět tyto projekty:

 1. Bojovka Baba – Jedná se o stezku vedoucí od kostela sv. Matěje lesní cestou ke zřícenině Baba (cca 2km).
  Bojovka by v polovině stezky procházela parcelou 2513/3, kde by se nacházely zbylé projekty.
 2. Projekty na parcele 2513/3:
  1. Lesopark Baba – malý lesopark s bludištěm a přírodními atrakcemi (prolézačky, mosty, cesty atd.).
  2. Bosá stezka – stezka, která se skládá z mnoha různých povrchů (kamínky, šišky, dřevo aj.), je určena pro vnímání světa skrze bosá chodidla.
  3. Venkovní posezení s ohništěm – stoly s lavicemi pro posezení a odpočinek, ohraničené ohniště.
  4. Úprava stávajícího lesního hřiště a nové interaktivní hrací prvky.

Chtěli bychom, aby veškeré úpravy zachovaly původní ráz, aby výrazně nezasahovaly do krajiny či ji nepřetvářely, ale byly se zdejší přírodou v symbióze. Parcela se nachází na kraji lesa, a proto je zapotřebí přírodních materiálů a citlivého přístupu.

Tento projekt by využívali místní obyvatelé, ale byl by i zajímavou možností pro výlet pro obyvatele Prahy 6 i přilehlých oblastí.

Případné dotazy můžete směřovat na  či na facebookovou stránku projektu.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments