Komunitní sauna Terezka

Nebyl zařazen do hlasování
2023
50.0866936647061, 14.326558113098145
800 000 Kč
Komunitní sauna Terezka

Sauna rozšíří možnosti společenského a zdravotního využití údolíčka pod oborou Hvězda, které obklopuje relativně nedávno vzniklý rybník stejného jména. Přirozeně vzniklé komunitě otužilců, stejně jako všem ostatním občanům, nabídne možnost saunování v dřevem vytápěné sauně v příjemném prostředí s možností ochlazení v biotopu rybníka.

Na základě pečlivého posouzení členů komise a stanoviska Odboru ochrany prostředí, Magistrát hlavního města Prahy nedoporučujeme  tento návrh na zřízení komunitní sauny u vodní nádrže Terezka do hlasování NP6. Důvodem je nejen obtížná kontrola nad provozem sauny, dodržování pravidel a hygieny, ale také garance provozu a krytí provozních nákladů.

 

 

 

Sauna nebude generovat zisk a veškerý výtěžek z provozu bude použit na nákup paliva a na odměnu pro jednotlivé saunéry zajišťující provoz.
Případný přebytek se vrátí do projektu, jehož služba bude moci býti zdokonalována nebo rozšířena. V jakémsi užším komunitním kruhu pak vznikne otevřená skupina saunérů, jimž nabídne provoz možnost brigády na čerstvém vzduchu a vytržení z pracovní rutiny. Bude se jednat o tzv. „bring in“ provoz, kdy si návštěvníci budou zajišťovat potřebné prádlo a pomůcky, případně občerstvení, sami z domova. V rámci provozu budou střídmě implementovány komunitu sdružující doprovodné léčebné nebo ducha povznášející programy. Počet saunovacích dní během týdne přizpůsobíme míře zájmu a jeho kolísání během rok, na začátku provozu můžeme začít např. 2 dny v týdnu, které zvládneme pokrýt z vlastních kapacit. Sauna pak plánujeme provozovat na bázi spolku nebo družstva, po konzultaci s dalšími komunitními saunami např. v Hradci Králové.

Aby vše dobře fungovalo, pracujeme s představou designové sauny s kapacitou cca 15 lidí a malého zázemí pro obsluhu a převlékání. Sauna bude s vnějším přikládáním. K diskuzi přinášíme možnosti uskladnění a zabezpečení dřeva a výběr pro místo nejvhodnějšího a ideálně plně ekologického záchodu.
Jsme otevřeni konstruktivním připomínkám a nápadům, které by mohly přispět ke vzniku příjemné možnosti vyžití v dané lokalitě.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments