Krásný Puškiňák

Tento návrh byl zamítnut
Josef Kučera
2019
Krásný Puškiňák
Puškinovo náměstí

Současný stav zlepšit následovně: 1. Doplnění laviček podél hlavní cesty; 2. Oprava obrubníků a vyspravení asfaltu – přechody, nerovnosti; 3. Realizace alespoň jedné toalaty u chytré lavičky; 4. Výsadba stromu(ů), keřů na volná místa; 5. Doplnění herních prvků na dětská hřiště – houpačky, prolézačky, hrazdy,…; 6. Barevná úprava chodníků o dětské motivy (např. skákací panák, apod.; 7. Doplnění trávního porostu na vyšlapaná místa kolem hlavní cesty.

Nápad Krásný Puškiňák bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Podle posouzení komise v současnosti není vhodné do prostoru náměstí umisťovat další objekty a aktivity, kapacita náměstí je v současnosti vyváženě naplněna. Některé z prvků Vašeho nápadu jsou již v přípravě na realizaci, např. WC má být hotové během podzimu 2019, v plánu do budoucna je instalace pítka a mlhoviště. Další herní prvky pro děti nyní nelze doplnit z důvodu dodržení dopadové plochy. Opravy laviček a zelených ploch budou provedeny v rámci běžné údržby.

800 000 Kč

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na