Křižovatka Veleslavín – zazelenění a přechody

Nebyl zařazen do hlasování
2019
Křižovatka u Nádraží Veleslavín / 50°05'45.2"N 14°20'49.9"E
1 000 000 Kč
Křižovatka Veleslavín – zazelenění a přechody

1 – Návrh na husté zazelenění této křižovatky – masivní výsadbou stromů
2 – Zelené stěny porostlé psím vínem
3 – Doplnění dvou přechodů pro zlepšení průchodnosti křižovatky

Nápad Křižovatka Veleslavín – zazelenění a přechody bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Nápad je v kolizi s plánovanými projekty na řešení prostoru v okolí Nádraží Veleslavín. V současnosti je Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsána soutěž na řešení dotčeného prostoru. Více informací o připravovaných záměrech můžete získat na Odboru územního rozvoje Úřadu MČ Praha 6.

0%

Lokalita nápadu:
Křižovatka Veleslavín a okolí, tedy: autobusové nádraží, příchod z vlakového nádraží, prostor kolem výtahu do metra, okolí Staré školy a staré autobusové točny, Evropská ulice v oblasti Veleslavína.

Myšlenkou je, aby lidé i auta míjející křižovatku, jeli a šli přes les, aby vzniklo kompletní souvislé husté osázení stromy na všech dostupných plochách v okolí křižovatky, a křižovatka se díky novým dalším přechodům stala logičtější, pohodlnější a bezpečnější. Křižovatka Veleslavín je místním centrem obyvatel Veleslavína a Vokovic, přestupem pro dojíždějící severočechy, i prvním a posledním pražským prostředím pro turisty z letiště. Denně přes ni přejdou desítky tisíc lidí včetně starších lidí i školkových dětí. Velká asfaltová plocha je nehostinná v jakémkoliv počasí, zvlášť v poslední době v počasí extrémním. Podle dostupných studií funkční alej snižuje teplotu o pět stupňů, souvislý zelený porost zahrad až o sedm. K potřebě realizace nápadu přistupujeme vzhledem k hrotící se situaci s klimatem, překračováním hygienických limitů v oblasti, např. znečištěním ovzduší, hluku, polétavého prachu, i z pohledu hygieny duševní a kultury prostředí. Dokončení vlakového nádraží a Buštěhradské dráhy se plánuje za 10 let, tedy bude nejdřív za deset let, pak teprve připadají v úvahu další stavební úpravy místa. Než k nim ale dojde, prostor bude intenzivně v provozu, bude prokazatelně narůstat automobilová doprava, a odroste na něm další generace lidí, kterou prostředí ovlivňuje.

Návrh má tři základní body:
1 – Zazelenění stromy oblasti celé křižovatky: Vysázet v oblasti křižovatky hustě stromy tak, aby nestál tu tam stromeček, ale stromy rostly hustě v druhové rozmanitosti tak, aby na místech s půdou vznikl les. Jediný nově vzniklý zelený ostrov v místě současného betonu je pro jeden až tři stromy při výstupu 119 na severozápadě autobusového nádraží. Z obavy před křovinami a potenciálním přepadnutím půjde o stromy s kmeny, jejichž zelená koruna umožní viditelný a zároveň příjemný pohyb ve stínu pod nimi. Typy stromů budou upřesněny po konzultaci s odborníky. Alej v Eropské ulici se do budoucna předpokádá po celé délce Evropské třídy.
2 – Zazelenění severní stěny autobusového nádraží: A – U stěny kde čekají cestující na autobusy. Vytvoření minimálního prostoru pro hlínu a vsazení popínavých rostlin jako psí víno. (Zed může být do budoucna doplněna o jednoduché dřevěné pergoly.) B – Krátká zeď 10m ze svislých prken mezi autobusovým nádražím a Evropskou v místech, kde je nyní zábradlí kovové s přízemními keříky, rovněž nechat porůst popínavým psím vínem.
3 – Doplnění dvou přechodů: A – Vytvoření chybějícího přechodu mezi zastávkou tramvaje směr Divoká Šárka a autobusovým nádražím, tedy směr z centra ke starému Veleslavínu. Pro kočárky a staré lidi, pro které jsou schody náročné, znamená přechod z tramvaje na Veleslavín zdolání celkem pěti přechodů, s třemi čekáními na zelenou. B – Vytvoření chybějícího přechodu pro chodce mezi vlakovým nádražím a výtahem do metra na Veleslavínské. Odsunutí kontejnerů na tříděný odpad na rohu Veleslavínské a Kladenské mimo hlavní cestu.

 

 


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments