Najde se rozumná trasa cesty pro pěší z Břevnova ke stanici metra Nemocnice Motol ?

Nebyl zařazen do hlasování
2019
Svah nad stanicí metra Nemocnice Motol
1 000 000 Kč
Najde se rozumná trasa cesty pro pěší z Břevnova ke stanici metra Nemocnice Motol ?

Těsně nad stanicí metra Nemocnice Motol je hranice mezi katastrem Břevnov (Praha 6) a katastrem Motol (Praha 5). Pro lidi z Prahy 6 přesto neexistuje rozumná možnost pěší cesty k metru.

Je potřeba najít trasu pro pěší cestu z Břevnova ke stanici metra Nemocnice Motol. Podél hlavní silnice z Motola k Vypichu nejsou žádné chodníky pro lidi, cesta mezi auty je velmi nebezpečná. Nyní je možné dostat se k metru Motol pouze autobusem. Situace je složitá, protože při stavbě tunelu metra došlo k narušení geologických vrstev, svah nad metrem se tenkrát začal posouvat. Proto musí vhodnou trasu cesty pro pěší určit odborníci, podle současných měření, kde sesuvy země hrozí a kde nehrozí. V současnosti je stav ve svahu nad stanicí metra Nemocnice Motol velmi zanedbaný, pěšinky často končí u obydlí bezdomovců. Podle katastru nemovitostí je zapsán způsob využití „zahrada“, ve skutečnosti je tu většinou neprostupné křoví. Jediná aspoň trochu schůdná pěšina vede přes území Motola, ale i tady je to o strach tudy chodit. Bylo by potřeba tu vytvořit průhledný les, nikoliv zarostlé smetiště, jaké je tu nyní. V motolské části je nový krásný sad, ale také není k němu rozumný přístup.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments