Netradiční ovocné dřeviny

Nebyl zařazen do hlasování
2021
50.097203, 14.387470
200 000 Kč
Netradiční ovocné dřeviny

Cílem projektu je přiblížit veřejnosti některé méně známé druhy ovocných stromů, které obohatí veřejný prostor hned několika způsoby: zlepšením mikroklimatu, estetickou a vzdělávací hodnotou. Výběr stromů je navíc volen tak, aby měly jedlé plody a přitom přirozeně netrpěly chorobami a vydržely tak na místě minimálně po desítky let.

MČ Praha 6 nedoporučila projekt k hlasování z důvodů nevhodné kombinace navržených ovocných stromů se současnou letitou vegetací. Zároveň u ovocných stromů na veřejných pozemcích je náročná údržba v podzimních období, kdy plody zahnívají v půdě.

0%

V rámci projektu by byla současná převážně travnatá plocha doplněna jedenácti netradičními ovocnými stromy a několika málo keři. Jednalo by se o stromy, které dorůstají do velkých rozměrů. V klasických zahradách se s nimi proto jen zřídka setkáme, pro veřejnou zeleň jsou ale o to vhodnější. Stromy v dospělosti působí majestátně, vytváří pod sebou příjemné klima k procházce či k posezení a ve stále častějším horkém letním počasí jsou nejlepším způsobem, jak město trochu ochladit. Tyto stromy jsou navíc i velmi okrasné a jejich plody jsou jedlé. Všechny stromy (včetně stromů, které zde již rostou) by byly doplněny o cedulky s českými a latinskými názvy. Vznikl by tím park, který by plnil i vzdělávací funkci. Veřejnosti by se tak přiblížily některé méně známé druhy stromů s jedlými plody. A to jak například oskeruše, která se u nás vyskytuje i ve volné krajině, avšak její ovocný potenciál je dnes již skoro zapomenut, tak například jedlé kaštany, které se v Čechách teprve začínají pěstovat. Konkrétně by se jednalo o tyto stromy: 1× Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) 1× Hrušeň tatarova (Sorbopyrus sp.) 3× Kaštanovník čínský (Castanea mollissima) — (pro tvorbu plodů jsou potřeba alespoň dva geneticky odlišní jedinci, pro případný úhyn volíme raději 3 kusy). Záměrně je zvolen tento druh jedlého kaštanu, protože na rozdíl například od kaštanovníku setého, který je vysazován běžněji, netrpí chorobami 2× Ořechovec pekan (Carya illinoensis) — původem ze severnějších oblastí, aby plodil i v ČR (pro tvorbu plodů jsou potřeba dva geneticky odlišní jedinci, případně přítomnost hikanu — volíme tedy dva exempláře + jeden hikan) 1× Ořechovec hikan (Carya laciniosa x C. illinoensis) — původem ze severnějších oblastí, aby plodil i v ČR (pro opylení je nutná přítomnost jiného hikanu či pekanu, což je zde zajištěno) 1× Dužistopka sladká (Hovenia dulcis) 1× Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) 1× Břestovec jezoský (Celtis jessoensis) (nebo břestovec čínský (Celtis sinensis)) Výsadba by byla doplněna keři s jedlými bobulemi. Jednalo by se v hlavně o hlošinu okoličnatou (Elaeagnus umbellata), která by měla pozitivní význam pro vysazené stromy (fixuje dusík a obohacuje tak půdu), dále pak například o kalinu severoamerickou (Viburnum lentago), či stínomilnější druhy hlohů — hloh vratičolistý (Crataegus tanacetifolia), hloh východní (Crataegus orientalis) a hloh měkký (Crataegus mollis) či další méně tradiční .

50.097203, 14.387470


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments