Obnova parčíku mezi stadionem Hvězda a základní školou Na Dlouhém lánu

Úspěšný nápad
2021
50.095251, 14.362587
Výsadbová zeleň celkem 100 000, Rekultivace pozemku a zahradnické práce 200 000 Lavice 35 000, Výstavba amfiteátru 50 000, Celkem: 385 000kč
Obnova parčíku mezi stadionem Hvězda a základní školou Na Dlouhém lánu

Zanedbanou lokalitu bychom rádi proměnili v místo odpočinku, dětských her a společenského setkávání. Chceme podpořit její přírodní podobu: obnovit trávník, vysadit stromy a menší jedlý sad a časem realizovat i tůňku. Zároveň bychom do prostoru umístili malý amfiteátr, který vytvoří další, kulturní rozměr místa. Takto kultivovaný parčík by mohl sloužit nejen veřejnosti, ale také sousedící základní škole.

Průchozí oblast mezi sportovním hřištěm ZŠ Na Dlouhém lánu a hokejovým stadionem Hvězda je v nevábném stavu. Je tam zanedbaná zeleň a lavička, skrytá mezi křovinatými vrbami. Prostor kolem je pravidelně znečištěn odpadky. Původně travnatá plocha v horní části oblasti se využívala jako černé parkoviště – je tedy bez zeleně a rozrytá. Oblast je přirozeným frekventovaným průchodem mezi ulicemi Na Dlouhém lánu, Na rozdílu a Nad Bořislavkou. Cestu tvoří částečně zpevněná komunikace, rozbitý chodník a pěšiny. Pohybují se zde lidé bydlící v okolí, žáci blízké školy, pejskaři i rodiny s dětmi, které chodí do okolí bývalého Strnadova zahradnictví na procházky. Vede tudy pěší trasa přes trať na Staré Střešovice. Svou polohou jde o klidné místo nezatížené automobilovou dopravou.Navrhujeme tento prostor proměnit v kultivovaný, potěšující parčík. V první fázi navrhujeme v prostoru bývalého černého parkoviště obnovit trávník, zasadit jedlé keře a několik ovocných stromů. Umístit zde i několik komunitních záhonů k využívání sousedy či žáky základní školy. Svah z parkoviště ponechat bez stromů, aby se zachovala tradiční bobovací dráha pro děti. V této fázi navrhujeme do parku umístit několik dalších laviček a odpadkových košů. Prostor by se mohl doplnit i netradičním posezením, jakým jsou velké kameny či hrubě opracované kmeny. Navrhujeme opravit stávající chodník a zpevnit průchozí stezku. Zbytek obnažené zdi u sousedního sportoviště by mohl být dozděn několika širokými schody situovanými do půlkruhu, čímž by vznikl jakýsi malý amfiteátr. V budoucnu, tedy v druhé fázi obnovy navrhujeme do parku umístit jednoduchý altánek beze stěn, který by sloužil k setkávání, piknikům i dočasnému úkrytu v případě deštivého počasí. A na dolním kraji pozemku vyhloubit tůňku napájenou Dejvickým potokem, který je nedaleko místa sveden pod zem. Tůňka by park nejen ozvláštnila, ale zvýšila by také biodiverzitu okolí a rozšířila by jeho estetický i duchovní rozměr. (Oslovili jsme podnik LESY hl.m. Prahy, který spravuje Dejvický potok s žádostí o odstranění sedimentu a pročištění koryta potoku. Mělo by se tedy brzy ukázat, zda by ozdravený potok malou nádržku naplnil. Vzhledem k projektované výstavbě v bývalém Strnadově zahradnictví a případné revitalizaci Dejvického potoka podnikem LESY hl.m. Prahy by navrhované vodní prvky mohly být realizované současně s prováděnou revitalizací potoka. V souhrnu, proměna parčíku by mohla pro veřejnost plnit následující: Být místem, kde se mohu zastavit, odpočinout, číst, dát si schůzku, udělat si piknik s přáteli, hrát si s dětmi. Být místem navazujícím na rozmanitost krajiny bývalého Strnadova zahradnictví, které se v blízké budoucnosti bude zastavovat. Být místem, kde by rodiče mohli čekat na své děti navštěvující ZŠ Na Dlouhém lánu a sportující na hokejovém stadionu Hvězda. Být místem, které by mohly využívat také děti z družiny ZŠ, které nyní tráví většinu času za ploty umělých sportovišť. Být místem, kde by se mohli setkávat odrostlejší děti a mladí lidé z okolí. Být místem, kde je možné udělat kulturní událost pod širým nebem pro veřejnost. Být místem, které by si sousedící ZŠ mohla adaptovat jako svou venkovní učebnu a v rámci přírodovědných a praktických předmětů by se mohli žáci starat o jedlý sad. Být místem s vodním prvkem, který by místo okrášlil a zároveň zvýšil biodiverzitu lokality o vodní a vlhkomilnou faunu a flóru, která je zejména v městském prostředí neobvyklá až vzácná.


Subscribe
Upozornit na
30 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
kateřina
7 měsíců před

Test

František
6 měsíců před

To by bylo super!

Helena
6 měsíců před

Prosím a hlasuji pro realizaci..krásný nápad..využiti k odpočinku pro všechny…❤️

Markéta
6 měsíců před

Hlasuji pro tento navrh

Veronika
6 měsíců před

Určitě, super nápad. Hlasuji PRO!

Dagmar
6 měsíců před

Ano ano ano

Věra
6 měsíců před

To se mi moc líbí .

Zdenka
6 měsíců před

Je to krásný nápad. Máme to tam moc rádi. A když mé vnučky ještě chodily do školky a školy, téměř denně jsme tudy procházely. V zimě se tam i parádně sáňkuje a bobuje. Já jsem teď poslední týdny bojovala za záchranu zeleně podél potoka (spojka ul Na Rozdílu a ul. V Předním Veleslavíně). Přestože bylo kácení nepovolené, v celé oblasti zbylo pár stromů a holina. ÚMČ Praha 6 bude vést v této věci správní řízení, kácení nebylo povoleno. Nicméně Praze 6 patří pozemek podél potoka a tak by se ve Vaší bohulibé činnosti dalo pokračovat i dál, jak už se i ve svém projektu zmiňujete. Jsem ráda, že jsem našla souputníky, lidi naladěné na stejnou vlnu, kteří ten náš pěkný kout Prahy 6 chtějí udělat krásnějším. Moc Vám fandím.

Petr a Oli
6 měsíců před

ANO! Skvělá myšlenka

Honza
6 měsíců před

Určitě jsem pro ! Bydlíme hned vedle

Jana
5 měsíců před

hlasuji pro tento návrh

Mirka
5 měsíců před

Hlasuji pro. Parčík by měl sloužit všem.

Tereza
5 měsíců před

Hlasuji pro!

Jakub Těšínský
5 měsíců před

Je to skvělý nápad

Arpád
5 měsíců před

Vynikající nápad! Momentálně je to docela bezútěšné místo. Fandím Vám všemi deseti, ať se to podaří realizovat. Navíc časem bude možné propojit s revitalizovanou pěšinkou vedoucí od stadionu do Předního Veleslavína.

Hanka
5 měsíců před

Také hlasuji

Hanka
5 měsíců před

Hlasuji pro!

Vobořilová
5 měsíců před

Dobrý den, hlasuji pro obnovu parčíku.

David Mísa
5 měsíců před

Hlasuju

Jiří
5 měsíců před

Jsem pro. Super nápad. Jen realizovat

Dana
4 měsíců před

Tohle bude pěkné.

Ivana
4 měsíců před

Dobrý den, úprava parku se mi celkem líbí, rozdělení na více etap – nevím, zda je ideální. Vodní prvek by určitě v určitém rozsahu šel zrealizovat, pokud by byl potok obnoven. Strouha po kácení ve spodní části pod tratí byl zasypaná. Nevím, zda samotný potok pramení na soukromém pozemku poblíž ulice V Předním Veleslavíně, ale je na něm zachytáván do tůněk, takže v podstatě dál neteče a vzhledem ke zrušenému korytu může maximálně na pěšinu.

Zuzana Musilova
4 měsíců před

Hlasuji PRO

Veronika
4 měsíců před

Hlasuji PRO

Bára
4 měsíců před

Hlasuji pro

Eva Matějková
4 měsíců před

Hlasuji určitě pro

Monika
4 měsíců před

Také hlasuji! A díky za krásný nápad

Jan Krpata
4 měsíců před

Hlasuji

Marketa poilova
4 měsíců před

Hlasují pro projekt je krásný

Miloš
4 měsíců před

Skvělé! akorát mě aplikace nepustila hlasovat, i když mi poslala sms kód.