Obnova parčíku mezi stadionem Hvězda a základní školou Na Dlouhém lánu

Úspěšný nápad
2021
50.095251, 14.362587
Výsadbová zeleň celkem 100 000, Rekultivace pozemku a zahradnické práce 200 000 Lavice 35 000, Výstavba amfiteátru 50 000, Celkem: 385 000kč

Sousedskou podporou vyjadřujete jen souhlas s nápadem. Nehlasujete tím o tom, že se nápad uskuteční.
To je potřeba provést v samotném hlasování.

Obnova parčíku mezi stadionem Hvězda a základní školou Na Dlouhém lánu

Na základě několika kulatých stolů s navrhovateli nápadu a ZŠ Na Dlouhém lánu jsme dospěli ke kompromisnímu řešení. V současné chvíli je větší část pozemku připravena pro sadovnické a zahradnické práce, dokončení mlátových cest a řešení ohraničení pozemku sloupky, aby nedošlo k najíždění automobilů do nově upravených zelených ploch. Do budoucna se ještě pokusíme získat část pozemku, který je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

90%

Průchozí oblast mezi sportovním hřištěm ZŠ Na Dlouhém lánu a hokejovým stadionem Hvězda je v nevábném stavu. Je tam zanedbaná zeleň a lavička, skrytá mezi křovinatými vrbami. Prostor kolem je pravidelně znečištěn odpadky. Původně travnatá plocha v horní části oblasti se využívala jako černé parkoviště – je tedy bez zeleně a rozrytá. Oblast je přirozeným frekventovaným průchodem mezi ulicemi Na Dlouhém lánu, Na rozdílu a Nad Bořislavkou. Cestu tvoří částečně zpevněná komunikace, rozbitý chodník a pěšiny. Pohybují se zde lidé bydlící v okolí, žáci blízké školy, pejskaři i rodiny s dětmi, které chodí do okolí bývalého Strnadova zahradnictví na procházky. Vede tudy pěší trasa přes trať na Staré Střešovice. Svou polohou jde o klidné místo nezatížené automobilovou dopravou.Navrhujeme tento prostor proměnit v kultivovaný, potěšující parčík. V první fázi navrhujeme v prostoru bývalého černého parkoviště obnovit trávník, zasadit jedlé keře a několik ovocných stromů. Umístit zde i několik komunitních záhonů k využívání sousedy či žáky základní školy. Svah z parkoviště ponechat bez stromů, aby se zachovala tradiční bobovací dráha pro děti. V této fázi navrhujeme do parku umístit několik dalších laviček a odpadkových košů. Prostor by se mohl doplnit i netradičním posezením, jakým jsou velké kameny či hrubě opracované kmeny. Navrhujeme opravit stávající chodník a zpevnit průchozí stezku. Zbytek obnažené zdi u sousedního sportoviště by mohl být dozděn několika širokými schody situovanými do půlkruhu, čímž by vznikl jakýsi malý amfiteátr. V budoucnu, tedy v druhé fázi obnovy navrhujeme do parku umístit jednoduchý altánek beze stěn, který by sloužil k setkávání, piknikům i dočasnému úkrytu v případě deštivého počasí. A na dolním kraji pozemku vyhloubit tůňku napájenou Dejvickým potokem, který je nedaleko místa sveden pod zem. Tůňka by park nejen ozvláštnila, ale zvýšila by také biodiverzitu okolí a rozšířila by jeho estetický i duchovní rozměr. (Oslovili jsme podnik LESY hl.m. Prahy, který spravuje Dejvický potok s žádostí o odstranění sedimentu a pročištění koryta potoku. Mělo by se tedy brzy ukázat, zda by ozdravený potok malou nádržku naplnil. Vzhledem k projektované výstavbě v bývalém Strnadově zahradnictví a případné revitalizaci Dejvického potoka podnikem LESY hl.m. Prahy by navrhované vodní prvky mohly být realizované současně s prováděnou revitalizací potoka. V souhrnu, proměna parčíku by mohla pro veřejnost plnit následující: Být místem, kde se mohu zastavit, odpočinout, číst, dát si schůzku, udělat si piknik s přáteli, hrát si s dětmi. Být místem navazujícím na rozmanitost krajiny bývalého Strnadova zahradnictví, které se v blízké budoucnosti bude zastavovat. Být místem, kde by rodiče mohli čekat na své děti navštěvující ZŠ Na Dlouhém lánu a sportující na hokejovém stadionu Hvězda. Být místem, které by mohly využívat také děti z družiny ZŠ, které nyní tráví většinu času za ploty umělých sportovišť. Být místem, kde by se mohli setkávat odrostlejší děti a mladí lidé z okolí. Být místem, kde je možné udělat kulturní událost pod širým nebem pro veřejnost. Být místem, které by si sousedící ZŠ mohla adaptovat jako svou venkovní učebnu a v rámci přírodovědných a praktických předmětů by se mohli žáci starat o jedlý sad. Být místem s vodním prvkem, který by místo okrášlil a zároveň zvýšil biodiverzitu lokality o vodní a vlhkomilnou faunu a flóru, která je zejména v městském prostředí neobvyklá až vzácná.


Subscribe
Upozornit na
30 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
kateřina
3 let před

Test

František
3 let před

To by bylo super!

Helena
3 let před

Prosím a hlasuji pro realizaci..krásný nápad..využiti k odpočinku pro všechny…❤️

Markéta
3 let před

Hlasuji pro tento navrh

Veronika
3 let před

Určitě, super nápad. Hlasuji PRO!

Dagmar
3 let před

Ano ano ano

Věra
3 let před

To se mi moc líbí .

Zdenka
3 let před

Je to krásný nápad. Máme to tam moc rádi. A když mé vnučky ještě chodily do školky a školy, téměř denně jsme tudy procházely. V zimě se tam i parádně sáňkuje a bobuje. Já jsem teď poslední týdny bojovala za záchranu zeleně podél potoka (spojka ul Na Rozdílu a ul. V Předním Veleslavíně). Přestože bylo kácení nepovolené, v celé oblasti zbylo pár stromů a holina. ÚMČ Praha 6 bude vést v této věci správní řízení, kácení nebylo povoleno. Nicméně Praze 6 patří pozemek podél potoka a tak by se ve Vaší bohulibé činnosti dalo pokračovat i dál, jak už se i ve svém projektu zmiňujete. Jsem ráda, že jsem našla souputníky, lidi naladěné na stejnou vlnu, kteří ten náš pěkný kout Prahy 6 chtějí udělat krásnějším. Moc Vám fandím.

Petr a Oli
3 let před

ANO! Skvělá myšlenka

Honza
3 let před

Určitě jsem pro ! Bydlíme hned vedle

Jana
3 let před

hlasuji pro tento návrh

Mirka
3 let před

Hlasuji pro. Parčík by měl sloužit všem.

Tereza
3 let před

Hlasuji pro!

Jakub Těšínský
3 let před

Je to skvělý nápad

Arpád
3 let před

Vynikající nápad! Momentálně je to docela bezútěšné místo. Fandím Vám všemi deseti, ať se to podaří realizovat. Navíc časem bude možné propojit s revitalizovanou pěšinkou vedoucí od stadionu do Předního Veleslavína.

Hanka
3 let před

Také hlasuji

Hanka
3 let před

Hlasuji pro!

Vobořilová
3 let před

Dobrý den, hlasuji pro obnovu parčíku.

David Mísa
3 let před

Hlasuju

Jiří
3 let před

Jsem pro. Super nápad. Jen realizovat

Dana
3 let před

Tohle bude pěkné.

Ivana
3 let před

Dobrý den, úprava parku se mi celkem líbí, rozdělení na více etap – nevím, zda je ideální. Vodní prvek by určitě v určitém rozsahu šel zrealizovat, pokud by byl potok obnoven. Strouha po kácení ve spodní části pod tratí byl zasypaná. Nevím, zda samotný potok pramení na soukromém pozemku poblíž ulice V Předním Veleslavíně, ale je na něm zachytáván do tůněk, takže v podstatě dál neteče a vzhledem ke zrušenému korytu může maximálně na pěšinu.

Zuzana Musilova
3 let před

Hlasuji PRO

Veronika
3 let před

Hlasuji PRO

Bára
3 let před

Hlasuji pro

Eva Matějková
3 let před

Hlasuji určitě pro

Monika
3 let před

Také hlasuji! A díky za krásný nápad

Jan Krpata
3 let před

Hlasuji

Marketa poilova
3 let před

Hlasují pro projekt je krásný

Miloš
3 let před

Skvělé! akorát mě aplikace nepustila hlasovat, i když mi poslala sms kód.