Oprava parku Lotyšák

Realizace nezávisle na NP 6
2023
50.1043792N, 14.3964181E
750 000 Kč
Oprava parku Lotyšák

„Upravený park pro klidný odpočinek“ Zlepšení vzhledu a lepší využití západní klidové zóny Lotyšáku . Obnovení časem opotřebovaných prvkú v parku.

Oprava západní části parku v Lotyšské ulici

Velmi frekventovaný a oblíbený park, ohraničený ulicí Lotyšskou a Korejskou, je rozdělen středovým chodníkem na východní část pro děti, kde je dětské a sportovní hřiště a na druhé západní částí má být odpočinková zóna.

Poslední rekonstrukce celého parku byla před cca 20 lety. Od tédoby se v západní odpočinkové části parku, ležícího směrem k ulici Jugoslavských partyzánů, pouze obměnily lavičky, vysázelo několik stromů a jednou opravila kamenná obruba. Tato část parku postupně chátrá.

Oprava je nutná, aby se tato část parku stala opravdovou klidovou zónou pro uživatele z širokého okolí. Navrhované opravy odpočinkové klidové části parku jsou skutečně minimální a zlepšení určitě přivítají všichni návštěvníci parku.

Navrhované opravy a úpravy :

1. Oprava / doplnění částečně rozebrané nízké kamenné obruby v průchozí cestě rovnoběžnou s ulicí Lotyšskou.
2. Znovu obnovit pás keřů (nejlépe kvetoucí nízké dřeviny – např. forzýtie, čilimník, apod.) na straně k Lotyšské ulici, aby byl park aspoň částečně odstíněn od provozu v ulici Lotyšská. Z původního pásu keřů zůstaly jen žalostné zbytky. Dále by také bylo vhodné přidání dalších pásů nízkých dřevin po obvodu parku.
3. Zcela zásadní je vybudování resp. generální oprava cestiček uvnitř parku kolem travnatého oválu. Stávající cestičky se po dešti mění v dlouhotrvající soustavu louží a jsou až neprůchodné. Je nutné odvodnění (drenáž) a povrch cestiček by měl být mlatový či dlážděný s jasně vyznačenou pevnou obrubou ohraničující rozhraní cestiček a trávníku.
4. Umístit na část trávníku v parku luční trvalkový záhon, který kvete od jara do podzimu a není náročný na údržbu. Kromě na jaře kvetoucích stromů není park oživen žádnými barevně kvetoucími rostlinami či nízkými keři. Navrhovaná umístění lučního trvalkového záhonu, jsou uprostřed oválu trávníku a na nevyužitem pásu mezi středovou vydlážděnou cestou a plotem ohraničující dětské hřiště ve východní části parku.

Realizace těchto nápadů na opravu a vylepšení západní části Lotyšáku jsou nezávislé a nemají návaznost na už douho plánovanou rekonstrukci obvodových ulic a chodníků kolem parku HMP.

Zlepšenou odpočinkovou klidovou zónu s lavičkami a květinami jistě uvítají všichni rezidenti a návštěvníci parkového náměstí.

50.1043792N, 14.3964181E


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments