Park Jaroslava Meda – revitalizace prostoru před KTF UK

Úspěšný nápad
2018
Thákurova 537/16, 160 00 Praha 6-Dejvice, Česko
850 000 Kč
Park Jaroslava Meda – revitalizace prostoru před KTF UK

Úspěšně realizováno v roce 2019.

 

100%

Projekt řeší úpravu veřejné zeleně v Thákurově ulici v prostoru před Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, který není možno ve stávajícím stavu plnohodnotně využívat. Záměrem je revitalizace tohoto místa včetně doplnění prvků městského mobiliáře. Studenti navrhují tento prostor věnovat památce zesnulého doc. Jaroslava Meda, který na zmíněné fakultě dlouhodobě působil.

„My, studentky a studenti Katolické teologické fakulty chceme tímto návrhem upozornit na prostor, který se nachází bezprostředně před naší fakultou. Rádi bychom prostor proměnili v park, ve kterém budou lidé s radostí trávit volný čas, bude sloužit nejen pro odpočinek během dne, ale také jako místo setkávání.“

V současné době je park zanedbaný a jako takový nevyhovuje naší vizi místa setkávání nejen občanů Dejvic či studentů kampusu Dejvice, ale také klientů blízkého Domova Důchodců Hošková, kteří v minulosti park hojně navštěvovali. Stávající mobiliář je poničený a nedostačující. Prostor je neutěšený a místo touhy po navštívení vyvolává spíše negativní reakce kolemjdoucích – většinu času je tak prázdný a nenavštěvovaný. Proto navrhujeme úpravu celkové koncepce prostoru zeleně a dovybavení mobiliářem.

Především je třeba provést celkovou regeneraci travnaté plochy společně s úpravou stávající vegetace, okrasných květin a nových lavičkek. Cílem je přivést do nyní “mrtvého” místa život. Proto bychom také chtěli do parku umístit ptačí budky a čmelín.

V našem projektu usilujeme o to, aby takto nově upravené místo bylo přístupné co nejvíce lidem, a proto navrhujeme úpravu míst vchodů do parku tak, aby bylo snadno dostupné také studentům či klientům Domova Důchodců Hoškova. Věříme, že tak v tomto místě bude docházet ke generačnímu sdílení a propojení, které bude přínosné pro obě strany.

Rádi bychom tento prostor využili k uctění památky nedávno zesnulého pedagoga přilehlé Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, pana docenta Jaroslava Meda, slavného literárního kritika a spisovatele. Docent Med byl nejen oblíbeným vyučujícím studentů, přítelem mnoha pedagogů z fakulty, ale především osobností uznávanou širokou veřejností.

Pro kulturní obohacení prostoru a k upomínce docenta Meda navrhujeme pořízení tzv. “KnihoBudky”, která je již v Praze úspěšně zavedeným projektem. Uložené knihy tak návštěvníkům zpříjemní pobyt v parku a obyvatelům nejen Prahy 6 nabídnou zajímavou alternativu běžné knihovny.

Thákurova 537/16, 160 00 Praha 6-Dejvice, Česko


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments