Pěšina k tiché louce v dohledu nemocnice Motol.

Tento návrh byl zamítnut
Hana Kříženecká
2019
Pěšina k tiché louce v dohledu nemocnice Motol.
Louka u usedlosti Šafránka ve svahu nad Nemocnicí Motol

U nemocnice Motol se těžko hledá tiché místo. Přitom běžný lékařský postup je: Dojděte si do laboratoře, a až za 2 hodiny budu mít laboratorní výsledky, přijďte znovu do ordinace. Rodiče pak hledají tiché místo, kde by mohli dítě v kočárku na chvilku uspat. Jenže v areálu nemocnice je ruch, houkají samitky, přistává helikoptéra. Na protějším svahu je krásná tichá louka, ale přístupová pěšinka se v terénu těžko hledá. Je potřeba prosekat křoví, aby se veřejnost mohla ke krásné louce dostat. Ne každý se dozví v nemocnici příznivou diagnozu, a hledá místo, kde by se s tím psychicky srovnával. Louka by mohla aspoň trochu pomáhat. Na fotografii je louka v prosinci.

Nápad Pěšina k tiché louce v dohledu nemocnice Motol bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Stejně tak i Váš druhý nápad Najde se rozumná trasa cesty pro pěší z Břevnova ke stanici metra Nemocnice Motol? bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování v Nápadu pro Šestku.

Podle závěrů z Vaší společné procházky s panem místostarostou Stárkem v místě nápadu jsou překážkou realizace obou nápadů jak jejich podhodnocené náklady, tak obtížné technické řešení. Náklady na přípravu a realizaci každého z nápadů by s největší pravděpodobností převýšily limit 1 milion Kč. Technické řešení těchto záměrů pak není plně v kompetenci MČ Praha 6. Komise doporučila zástupcům MČ Praha 6 předat podnět k vybudování pěších spojení ve svahu nad stanicí metra Nemocnice Motol Magistrátu hl. m. Prahy.

50 000 Kč

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na