Plácek Červeňák

Schváleno k hlasování
2023
50.0977528878953, 14.359349866409307
250 000 Kč
Plácek Červeňák

Předprostor OC Šárka (Billa) v jádru sídliště Červený vrch patří k nejzanedbanějším místům Prahy 6, přitom je díky tramvajové zastávce a veřejné vybavenosti poměrně frekventované. Místo je z větší části ve správě TSK, v menší MČ Prahy 6, což činí zvýšené nároky na koordinaci. To však nemění nic na tom, že si místo zaslouží koncepční kultivaci a oživení, které přitom nemusí být příliš nákladné.

principy zásahu po komunikaci s MČ Praha 6

Anotace:

Prostor před OC Šárka (Billa) v jádru sídliště Červený vrch patří k nejzanedbanějším místům Prahy 6, přitom je díky tramvajové zastávce a veřejné vybavenosti poměrně frekventovaný. Intervence by se v první fázi týkala travnatého pásu ve správě MČ Prahy 6, jenž by vhodně doplnil navazující betonové prostranství ve správě HMP. Místo zaslouží drobnou kultivaci a oživení, to však přitom nemusí být příliš nákladné.

Popis kultivace:

fáze I

  • V travnatém pozemku ve správě Prahy 6 vysázet zhruba metrový pás vyšších lučních květin / travin, bez stabilní závlahy, jako odstínění Evropské.
  • Betonové květníky osadit zelení a pokud možno je umístit na betonovou plochu ve správě HMP.
  • Opatřit sezení pro všechny (např. z programu Pražské židle a stolky).

Odhadovaný investiční rozpočet fáze I: 150 000 – 200 000 Kč

fáze II

  • Iniciovat vznik pop-up stánku stojícího na betonové ploše ve správě HMP, ihned u kraje travnatého pásu, s malým občerstvením a se závazkem správy Pražských židlí a stolků (tendr na provozovatele lze svěřit např. Kreativní Praha, z.ú.).
  • Betonová plocha za travnatým pásem je včleněna do tržního řádu HMP, stánek by tedy fungoval jako prvotní důvod zůstat v místě a Praha 6 by tak za minimálních finančních požadavků poskytla zelený pobytový pás. Dohromady by celé místo tvořilo sympatický moment k zastavení v tomto jinak neutěšeném prostoru.

 

Odhadovaný investiční rozpočet fáze II: Stánek by byl provozován dle pravidel tržního řádu HMP a tedy v režii jeho provozovatele.

– sezení pro mladé i staré (pražské židle a stolky)
– okrasné traviny v zeleném pásu při Evropské ulici

50.0977528878953, 14.359349866409307


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments