Posezení u parčíku

Nebyl zařazen do hlasování
2021
50.080885,14.359589
500 000 Kč
Posezení u parčíku

Úprava nevzhledného prostoru před parčíkem na spojnici ulic Šultysova a Pětipeského. Na tomto místě pořádáme a i dále plánujeme pořádat sousedská setkání (viz Foto 2), i nejen proto považujeme vzhled tohoto místa za velmi nedustojný. V minulých letech byly v této oblasti opraveny vozovky v ulicích Pětipeského a Hoštálkova. Vozovka v ulici Šultysova je stále v dezolátním stavu, případná oprava by se jistě dala spojit s úpravou tohoto prostoru před parčíkem.

Projekt nebyl schválek k hlasování, jelikož jeho realizace předpokládá součinnost MHMP a TSK. V tomto případě nemůže MČ Praha 6 garantovat realizaci projektu dle zkušeností z předchozích let, kdy hl. m. Praha a TSK a.s nevyřizují výpůjčky na své pozemky v přijatelné lhůtě.

0%

Momentálně se v místě nachází 3 špinavé kontejnery na odpad, kontejner na sklo, odpadkový koš a další nevzhledné krabice (viz Foto 1). Kvůli častému přeplnění kontejnerů se pravidelně povalují odpadky okolo po zemi a zapáchají. Umístění kontejneru do částečně krytých kójí po straně parčíku by i zamezilo šíření odpadu a zápachu. Rádi bychom, především pro naše starší sousedy, zde měli možnost posezení a odpočinku.

50.080885,14.359589


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments