Přírodní zahrada ČMELÍ KOUT v Šáreckém údolí

Nebyl zařazen do hlasování
2021
50°07'02.67"N, 14°22'33.23"E
475 000 Kč (výsev květnaté louky: 360 000 Kč, rostlinný materiál - keře, trvalky, traviny- včetně výsadby: 45 000 Kč, zahradní mobiliář: 60 000 Kč, čmelín, hmyzí hotel, krmítko: 10 000 Kč)
Přírodní zahrada ČMELÍ KOUT v Šáreckém údolí

Projekt zamýšlí přeměnu prázdného travnatého prostranství naproti usedlosti Šatovka na živou zahradu s keři, trvalkami, kvetoucí loukou a zákoutím pro odpočinek, který v údolí chybí. Zahrada vytvoří hodnotný funkční prostor, který poslouží jako relaxační zóna s posezením u potoka a poskytne také domov prospěšnému hmyzu. Podtrhne venkovský ráz údolí a vrátí do něj původní přírodu, které díky pokračující zástavbě ubývá. Návštěvníkům nabídne to, co při procházce v tak unikátní lokalitě hledají: klidné místo k zastavení, kde načerpají síly, zklidní mysl a potěší se z krásné přírody.

Tento projekt nebyl bohužel zařazen do hlasování. Důvodem je skutečnost, že se jedná o pozemek, který není ve svěřené správě MČ Praha 6 a bylo by nutné žádat o výpůjčku pozemku. Praha 6 nemá za poslední tři ročníky NP6 dobré zkušenosti s žádostí o výpůjčku. Agenda s ní spojená je zdlouhavá, vlastník pozemku HMP nemá vůli tento proces zkracovat a výpůjčku na pozemek povoluje na krátkou dobu. To je pro Prahu 6 nevýhodné, jelikož investuje do revitalizaci pozemku čas a peníze a výpůjčku získává na dobu příliš krátkou. Proto se pracovní skupina, která posuzuje návrhy občanů, rozhodla, že letos do hlasování doporučí pouze nápady, které se nachází na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 6.

0%

Současný stav: Naproti usedlosti Šatovka se mezi hlavní silnicí a Šáreckým potokem nachází prostor s nízkým travním porostem a několika stromy (Katastrálním území Dejvic (729272), parcela číslo 2216/2). Místo působí zbytečně prázdně, pustě a není pro kolemjdoucí ničím zajímavé. Samotná tráva nedává žádný prostor rozvoji života drobných živočichů a je chudá na luční druhy kvítí, dříve tak typické pro českou krajinu. Vzhledem k unikátní poloze v srdci Šáreckého údolí, které je pro většinu lidí spjato s procházkami v přírodě a venkovskou atmosférou, by si toto místo zasloužilo využít svůj potenciál mnohem lépe. Relaxační místo s posezením, kde by se mohli při procházce údolím návštěvníci zastavit a odpočinout si navíc v oblasti chybí. Kolem místa vede frekventovaná silnice s cyklostezkou A17 a silnici tu poblíž křižují dvě turistické stezky. Zamýšlený stav: Cílem je proměnit pozemek v otevřenou funkční zahradu, která by naplňovala zásady živé zahrady jako pestrého ekosystému pro rozmanité živočichy s původními rostlinami a keři typickými pro českou krajinu, kde se při údržbě nepoužívají pesticidy ani umělá hnojiva. Zahrada by sloužila obyvatelům a návštěvníkům jako otevřený venkovní relaxační prostor k posezení a odpočinku s houpačkami, stolem a lavicemi. Zahrada by tvořila protiváhu k stále pokračující výstavbě v údolí, která narušuje původní charakter údolí jakožto zachovalé přírodní oblasti s vesnickou zástavbou. Pomohla by naopak rozvinout oddechově rekreační význam oblasti a současně obnovit původní cennou krajinu. Na části prostoru by byla vysázena druhově bohatá květnatá louka (například směs obsahující hvozdík, chrpu, mochnu, šalvěj, mák, kohoutek, pomněnky, sléz, zvonek, violku, třezalku, ostřici a další), která by poskytovala příznivé podmínky pro život čmeláků, motýlů i dalších bezobratlých. Tím by se do údolí mohla vrátit pestrost a druhová rozmanitost. Louka by se osázela semeny regionálního původu tak, aby byla zaručena vysoká odolnost květin a dlouhotrvající kvetoucí zeleň. Na kraji louky by byl umístěný hmyzí hotel, případně čmelín, kde by lidé mohli čmeláky a další hmyz zblízka pozorovat. Kromě osvěžujícího pohledu na barevné luční kvítí by louka navíc plnila i ekologickou funkci ochranou půdy před větrnou a vodní erozí. Výhodou květnaté louky jsou minimální náklady na údržbu, protože louka nevyžaduje trhání plevele ani časté sečení. Nahrazení prostého trávníku přirozenou loukou je navíc plně v souladu s doporučením Ministerstva životního prostředí, které nabádá města k změně přístupu k zeleným plochám veřejných prostranství (viz. Metodika „Jak pečovat o trávníky na obecních pozemcích s ohledem na suchá období a biodiverzitu!“ https://www.mzp.cz/cz/pece_travniky_obecni_pozemek)). Druhá část parcely by sloužila především návštěvníkům údolí jako relaxační místo k posezení. Od louky a od silnice by bylo odděleno pásem okrasných keřů, který by tvořil přirozenou hranici mezi jednotlivými zónami zahrady a odstínil místo od ruchu silnice. Keře by se vybíraly s důrazem na jejich původní výskyt v české krajině (například vrba jíva, trnka, řešetlák počistivý, krušina olšová, líska, dřín, svída, hloh, brslen, střemcha atd.) a prospěšnost hmyzu a ptákům. Výsadbou keřů by se vytvořilo půvabné zákoutí, kam by mohla být umístěna dřevěná houpačka, několik lavic a stůl. Součástí místa by mohly být i menší herní prvky pro děti. Keře by byly vhodně doplněny okrasnými trvalkami a bylinami tak, aby zahrada kvetla celoročně. Břehy potoka by byly zpevněny osázením rostlin travního pobřežního pásma. V místě by bylo umístěno krmítko, kde by se v zimě mohli přikrmovat ptáci. Původní druhy keřů jsou pro přírodu nenahraditelné a mají jednoznačný přínos pro podporu druhové rozmanitosti a obnovy původní krajiny. V letních měsících slouží jako útočiště pro hmyz, v zimních měsících pak jako zdroj potravy pro ptáky. Zahrada „Čmelí kout“ by vhodně doplňovala zamýšlenou stavbu seniorského centra v prostorách usedlosti Šatovka. Přispěla by k celkovému zušlechtění místa a klidné místo v krásné zahradě k odpočinku v blízkosti domova by senioři jistě přivítali. Hlavními přínosy tohoto nápadu jsou: -naplnění samotné podstaty přírodního parku: přiblížení přírody městskému člověku -podpoření celoměstsky významného rekreačně oddechového charakteru území -zvýšení atraktivity území pro rekreaci -zvýšení biodiverzity a ekologický užitek -možnost pozorování čmeláků a jiného hmyzu v jejich přirozeném prostředí -motivace a inspirace k změně péče o obecní veřejné plochy i vlastní zahrady

50°07'02.67"N, 14°22'33.23"E


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments