PŘÍSTUPNÁ ŠKOLA – PROPOJENÍ NÁMĚSTÍ NA SANTINCE a HANSPAULKY – PROSTOR PRO KOMUNITNÍ SETKÁVÁNÍ

Realizace nezávisle na NP 6
2023
50.107319351574695, 14.386850423139949
400 000 Kč
PŘÍSTUPNÁ ŠKOLA – PROPOJENÍ NÁMĚSTÍ NA SANTINCE a HANSPAULKY – PROSTOR PRO KOMUNITNÍ SETKÁVÁNÍ

Rádi bychom více zpřístupnili naši školu a zároveň bezbariérově propojili náměstí Na Santince s Hanspaulkou, a to způsobem, který může přinést místním i procházejícím více radosti z veřejného prostoru v podobě okrasných či užitkových záhonů s možností posezení a pro nejmenší i možnost si pohrát. Chtěli bychom systém schodů, který komplikuje cestu maminkám s kočárky i cyklistům, doplnit o bezbariérovou cestu s lavičkami, s vyvýšenými záhony (o které se již staráme) a pro děti i o možnost si cestu dolů zkrátit navrhnutými skluzavkami. Video: https://1url.cz/LuRm2 Obrázky: https://1url.cz/buRmH

SOUČASNÝ STAV:
Předmětná parcela číslo 4263/7 je součástí hlavní spojovací linie od budov ČVUT ulicí Bechyňova přes náměstí Na Santince a dále ulicí Zengrova směrem na Hanspaulku a Babu, zhruba uprostřed parcely mezi schodišti je výstup z naší školy. Přístup do ní je bohužel bariérový. Jsme tedy denními svědky vynášení kol, kočárků, ztíženého přístupu pro handicapované lidÍ.

NAVRHOVANÝ STAV:
Náš návrh by toto měl vyřešit – přinést bezbariérovost a navíc využít pozemek k naplnění funkce veřejného prostoru – rozšířeného náměstí pro setkávání lidí s možností sednout si na lavičce, případnému přidání herních prvků (například skluzavek či malého pískoviště). V našich návrzích je uvedené aplikováno ve verzích:
A) základní a B) rozvinuté:
1/ se skluzavkami
2/ se zelení – se záhony
3/ s posezením
(uvedené verze jsou navrženy tak, že mohou fungovat každá samostatně či všechny dohromady, což je námi preferovaná varianta a za ni se přimlouváme:-)

Dále žáci přišly s variantou udělat cestu přirozeně klikatou a kvůli dodržení norem pro svažitost navrhují ji v horní části pozemku zahloubit a v dolní terénní nerovnosti dorovnat náspem.

Na osobní schůzce na MČ Pha 6 jsme byli upozorněni, že se pod předmětným pozemkem nacházejí inženýrské sítě, z tohoto důvodu je možné projekt i řešit lehkou ocelovou konstrukcí (pojízdná plocha by byla řešena pororošty, tudíž pro potřebu přistupu k sítím lehce rozebíratelná. Pro celkový vzhled takového objektu by bylo možné ji nechat z boku porůst popínavými rostlinami (je to však řešení spíše krajní).
Veškeré obrazové dokumenty jsou zde: https://drive.google.com/drive/folders/1NuXDWm9kzKU9pbIjI1grr33rIsggay3p?usp=sharing

Návrh podává:
ScioŠkola Praha Dejvice
Náměstí Na Santince 2440/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Hlavní autorkou je Magalena Fišerová r.n. 2010, ale pro naplnění pravidel pro podání je jako podavatel uveden Štěpán Kyncl (trv. bydl. Praha 6)
Kontaktní osoba: Pavel Spanilý pavel.spanily@scioskola.cz 607 710 477
DĚKUJEME:-)

50.107319351574695, 14.386850423139949


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments