Projekt obnovy kašny “Voda” Karla Hladíka na Sibiřském náměstí.

Tento návrh byl zamítnut
MUDr. Tobiáš Judl
2019
Projekt obnovy kašny “Voda” Karla Hladíka na Sibiřském náměstí.
Sibiřské náměstí / 50.104790, 14.405653

Sibiřské náměstí je v současné podobě spíš sdružení prostorů bez jasné koncepce. Naším záměrem je obnova původní kašny v západní části náměstí, jako impulz k oživení celého místa. Z původní kašny zbyl jeden ze tří originálních odlitků, který byl na poslední chvíli zachráněn. Nepředstavujeme si pietní rekonstrukci původního stavu, ale obnovu prostorového schematu – dodržení půdorysné stopy obou bazénů, ne však obložené kamenem, ale z pohledového betonu, rozmístění tří objektů do původních pozic, repliky dvou z nich nedělat z bronzu, ale nechat betonové. Použití původního zachráněného bronzového odlitku by odkazovalo na pohnutý osud díla.

Obnovená kašna by neměla být jen vážným uměleckým dílem, naopak bychom rádi, aby vybízela k hraní, interakci (např. přirozeného přepadu vody otvory pro zapíchnutí vidlic držících mlýnek, horní bazén by byl plněn tryskami, aby se daly některé ucpat prstem a ty další by stříkaly víc a pod.). Umístění kašny si představujeme na původním místě. Ne však v trávě, ale jako střed parku, na mlatovém plácku, aby všichni mohli až k vodě (nebo do vody). Viz obrázek perspektivy. Obnova kašny nezachrání celý park a proto přikládáme ještě naší letmou představu parku na Sibiřském náměstí, kde voda/kašna je slunným středem stromového háje, s travnatým podrostem, mlatovými cestami a lavičkami. Stromy by byly vzrostlé bez spodního patra křovin a nabízely by příjemný stín pro piknik v trávě nebo honičku mezi kmeny. Viz obrázek situace.

Nápad Projekt obnovy kašny “Voda” Karla Hladíka na Sibiřském náměstí bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Podle posouzení komise by náklady na realizaci původní podoby kašny v tomto místě přesáhly limit 1 milion Kč, což neodpovídá pravidlům Nápadu pro Šestku. Námitkou rovněž bylo, že park na Sibiřském náměstí byl nedávno revitalizován za nemalé prostředky Městské části, stavba kašny by znamenala novou rekonstrukci prostranství.

1 000 000 Kč

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na