Propojení lesních cest za kostelem sv. Matějě

Úspěšný nápad
Jan Jaroš, Jaromír Bečička
2018
Propojení lesních cest za kostelem sv. Matějě

Probíhá příprava relizace. V červenci 2019 byla zadána studie proveditelnosti. Během podzimu 2019 probíhala jednání o vhodném trasování cesty s navrhovateli, zpracovateli studie, radnicí MČ Praha 6 a společností Lesy hl. m. Prahy. Předpokládaný termín realizace – rok 2020.

Lesní cesta / pešina od dětských hřišť v ul. Soborská až ke zřícenině Baba tvoří významnou rekreační trasu uceleného charakteru. Ten je přerušen v jediném místě – v okolí obchodního domu Albert. Zážitek z klidné procházky lesem je narušen nutností překonat cca 500m dlouhý úsek hlučným, prašným, dopravně frekventovaným prostředím, mj. přes parkoviště a podél silnice, než se lze zpět napojit na příjemnou přírodní cestu. Řešení Propojení lesních cest “zadem”, okolo hřbitovní zdi, pod kostelem sv. Matěje. Podmínkou by mělo být navázání na stávající charakter “lesní cesty”. Musí být citlivě zrealizovaná vzhledem k přírodním hodnotám místa, může jemně zdůraznit místo vyhlíkdy, např. lavičkou. Navrhujeme pas / traverz, který vede téměř po vrstevnici, po pozemcích města. Cesta by měla být v duchu celé trasy – pouze základními prostředky zpevněná, povrch udusaná hlína, případně mlat. Významným benefitem propojení by bylo mj. zpřístupnění mimořádné vyhlídky na Šárecké údolí od paty kostela. (nyní je pro tuto vyhlídku potřeba vstupovat na hřbitov a prosmýknout se mezi hroby ke zdi.) Přesné trasování nové cesty by bylo určeno na základě podrobného geodetického zaměření lokality a porovnání variant (viz příloha). Jedná se o pozemky města. Propojení lesních cest podle našeho názoru ocení všichni – výletníci, rodiny s dětmi, běžci, pejskaři i místní obyvatelé. (pozn. Žádoucí investicí by byla celková kultivace prostoru před supermarketem Albert, to je však mimo finanční rámec této akce.)

1 000 000 Kč

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na