Revitalizace a průsek pěší stezky v Šárce v okolí „Zlodějky“

Postupuje k odbornému posouzení
2023
50.09494280748204, 14.298907606396583
120 000 Kč
Revitalizace a průsek pěší stezky v Šárce v okolí „Zlodějky“
Na pozemcích patřících Hl. m. Praha vede po jihovýchodní straně sadu Zlodějka v Šárce zčásti použitelná a patrná, zčásti již zarostlá pěší stezka. Její obnova a dotvoření formou lesnicko-zahradnického zásahu (bez stavby jakéhokoliv povrchu nebo obruby) by vytvořila vítané nové pěší spojení mezi dvěma typickými body pěších, cyklistických i lyžařských tras.
Obyvatelé Liboce a Ruzyně vč. Dědiny často volí směr procházky či cyklojízdy od tunýlků pod MÚK Evropská x Slánská (PO) k rozcestí asfaltové silničky (cyklotrasa A33) s cestou podél vodoteče od MÚK. Navrhujeme tuto možnost obohatit z jiného směru tak, že vznikne jak varianta, tak možnost procházkového okruhu. Ta sleduje jižní hranu sadu Zlodějka a v podstatě po vrstevnici se napojuje na historickou a v mapě dodnes označenou cestu.
Záměrem je pouze v trase historické cesty (z části) provést průklest, vyčištění terénu na zeminu, případně zcela drobné upravení terénu (v rozsahu lopata + hrábě). Není cílem nyní upravovat povrch stezky jakýmkoliv ohraničováním a zpevněným materiálem (např. antuka). Celková délka je asi 360 m, z toho asi polovina v dolní části je zmíněnou poměrně dobře zachovalou lesní cestou.
Nepředpokládá se další údržba, domníváme se, že stejně jako mnoho podobných stezek bude udržována pouhým používáním.
Navržená stezka leží na pozemku Hl. m. Prahy. Předpokládáme uzavření jednoduché smlouvy, podle které vlastník souhlasí s provedením záměru resp. lesnicko-zahradnické práce. Vzhledem k tomu, že záměr po něm nepožaduje jakoukoliv aktivitu ani náklady, stezka by nebyla legalizovaná jako pozemní komunikace, neměla by tedy vzniknout ani odpovědnost.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments