Revitalizace Mlžící fontány Vlastina x U silnice

Postupuje k odbornému posouzení
2023
50.09122543204054, 14.316905946097162
255 000 Kč
Revitalizace Mlžící fontány Vlastina x U silnice

Na pozemku SVJ je v zeleni skryta fontána arch. Špičky z r. 1975. Neslouží, není vidět, přívod vody zanikl, SVJ nemá možnost se o ni starat. Revitalizace skokově zvýší užitnou funkci fontány, posílí program vodních prvků Prahy 6, bude více viditelná, mnohem více lidí se bude pohybovat v její bezprostřední blízkosti a užívat si osvěžení z vody a vytvářené vodní mlhy. Výrazně stoupne estetika jinak technicistně pojaté křižovatky se zastávkami tramvaje. Upraví se zeleň v okolí.

Architekt Daniel Špička je významným architektem a restaurátorem (např. Valtický areál, v poslední době Šlechtova restaurace).
Revitalizaci fontány lze provést ve dvou variantách, podle výsledku jednání s SVJ. Buď předání či dlouhodobá výpůjčka pro MČ a přemístění na pozemek MČ v nejbližším okolí, anebo ponechání na současném místě. Varianty podrobněji:
1) MČ P6 získá od SVJ fontánu jako mobiliář do svého vlastnictví darem či výměnou za protihodnotu úpravy zeleně v jejím současném umístění. Může jít také o výpůjčku na dobu neurčitou. Fontána se rozebere (skládá se z 24 oddělitelných segmentů), přemístí na pozemek č. par. Liboc – 972/11 ve svěřené správě MČ (vlastnictví HMP) u ZŠ naproti, k nově vybudované stanici MHD ve směru do centra, kde bude největší koncentrace lidí (typicky školních dětí a rodičů). Autor bude koordinovat její nové umístění do zeleně u zastávky a rekonfiguraci skladebných prvků (domluveno).
2) Fontána zůstane ve vlastnictví SVJ na jeho pozemku. MČ provede úpravu okolí fontány tak, aby byla co nejvíce viditelná z obou zastávek tramvaje a chodníku. V tomto případě je nutno zajistit přívod vody a jeho měření asi od SVJ. Zásadním problémem zde však je umístění pod vzrostlým modřínem, jelikož spad jehličí, větviček a šišek fontánu soustavně intenzivně zanáší. Problémem je také, že umístění je daleko od zastávek MHD a bude proto poskytovat estetický a vodní zážitek mnohem méně lidem.
V obou variantách se fontána očistí, drobně opraví (ulomené hroty hlavního korpusu – umělý kámen), provede se přívod vody (na pozemku u ZŠ s výhodou vlastního přívodu, krátké vzdálenosti od budovy ZŠ, kde lze předpokládat možnosti připojení přívodu i odvodu vody), osadí se časový, teplotní nebo dálkově ovládaný spínač a měření spotřeby vody. Provede se upgrade výpusti vody, v dohodě s autorem lze zvolit jiný způsob rozstřikování vody, mlžení, snížit spotřebu a odvod vody.
Rozhodne se též o odvodu vody, zda ponechat formu zasakování do terénu (závisí na nastavení doby spínání) anebo kanalizovat přebytečnou vodu.
Nápad doplňuje program vodních prvků Prahy 6 v reakci na klimatickou změnu.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments