Revitalizace odpočinkové části parku v Lotyšské ulici

Realizace nezávisle na NP 6
2021
Park ohraničený ulicemi Lotyšská a Korejská - jeho část směrem k ul. Jugoslávských partyzánů
750 000 Kč
Revitalizace odpočinkové části parku v Lotyšské ulici

„Upravený park pro klidný odpočinek“. Účelem návrhu je zlepšení vzhledu a lepší využití klidové zóny kolem travnaté části parku v Lotyšské ulici. Nápad spočívá v obnově časem opotřebených či v realizaci nedotažených prvků v parku, aby se jeho vzhled a stav aspoň přiblížil ke stavu odpočinkové části parku po jeho předešlé rekonstrukci, provedené před 20 lety. Realizace přinese zlepšení životního prostředí a zklidnění v oblasti, které je velmi navštěvováno a využíváno obyvateli.

Tento nápad bude realizován mimo Nápad pro Šestku, v rámci již plánované kompletní revitalizace této části parku Odborem dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 v roce 2021.

0%

Revitalizace odpočinkové části parku v Lotyšské ulici Velmi frekventovaný a oblíbený park, ohraničený ulicí Lotyšskou a Korejskou, je rozdělen středovým chodníkem na část pro děti, kde je dětské a sportovní hřiště a druhou částí má být odpočinková zóna. Poslední rekonstrukce celého parku byla před cca 20 lety. Za tu dobu se v odpočinkové části parku, ležícího směrem k ulici Jugoslavských partyzánů, pouze obměnily lavičky, vysázelo několik stromů a jednou opravila kamenná obruba. Park postupně chátrá. Revitalizace je nutná, aby se tato část parku stala opravdovou klidovou zónou pro uživatele z širokého okolí. Navrhované úpravy odpočinkové klidové části parku jsou skutečně minimální a zlepšení určitě přivítají všichni návštěvníci parku. Navrhované úpravy (číselně vyznačené v půdorysu parku a dokumentované fotopřílohami) : 1. Oprava / doplnění částečně rozebrané nízké kamenné obruby v průchozí cestě rovnoběžnou s ulicí Lotyšskou. 2. Znovu obnovit pás keřů (nejlépe kvetoucí nízké dřeviny – např. forzýtie, čilimník, apod.) na straně k Lotyšské ulici, aby byl park aspoň částečně odstíněn od provozu v ulici Lotyšská. Z původního pásu keřů zůstaly jen žalostné zbytky. Dále by také bylo vhodné přidání dalších pásů nízkých dřevin po obvodu parku. 3. Dobüdovat chodník, mlatový či dlážděný, podél parku v ulici Korejská, aby byla návaznost na realizované pěší vstupy do parku a tyto vstupy z ulice Korejská měly smysl. V současnosti je místo chodníku pouze prošlapaná cestička v trávě (viz foto). 4. Podél tohoto nově vybudovaného chodníku (viz bod 3) realizovat nízkou kamennou obrubu, jako prodloužení opravované kamenné obruby z bodu 1, která je v současnosti neukončena. 5. Zcela zásadní je vybudování resp. generální oprava cestiček uvnitř parku kolem travnatého oválu. Stávající cestičky se po dešti mění v dlouhotrvající soustavu louží. Je nutné odvodnění (drenáž) a povrch cestiček by měl být mlatový či dlážděný s pevnou obrubou ohraničující rozhraní cestiček a trávníku. 6. Umístit na část trávníku v parku luční trvalkový záhon, který kvete od jara do podzimu a není náročný na údržbu. Kromě na jaře kvetoucích stromů není park oživen žádnými barevně kvetoucími rostlinami či nízkými keři. Navrhované umístění lučního trvalkového záhonu je vyznačeno v půdorysu parku. Pěknou odpočinkovou klidovou zónu s lavičkami a květinami jistě uvítají všichni rezidenti a návštěvníci parkového náměstí.

Park ohraničený ulicemi Lotyšská a Korejská - jeho část směrem k ul. Jugoslávských partyzánů


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments