Revitalizace Šlikovy ulice

Nebyl zařazen do hlasování
2021
50.083314, 14.374512
890 000 Kč
Revitalizace Šlikovy ulice

Záměrem projektu je revitalizace Šlikovy ulice, která je součástí významné pěší trasy mezi volnočasovým areálem parku Ladronka a tepnou Břevnova, ulicí Bělohorskou. V horkých dnech jsou vlivem absence zeleně rezidenti i procházející vystaveni žáru a extrémním teplotám, které se v asfaltové ulici plné aut drží i v noci. Projekt navrhuje v části Šlikovy ulice vysazení několika stromů, které by současný stav významně zlepšily. Vysazení stromů by znamenalo rovněž změnu uspořádání parkovacích stání na severní straně ulice z podélného na kolmé. Tím by parkovacích míst přibylo, což je též vítaná změna.

Tento nápad nebyl zařazen do hlasování. Důvodem je, že pozemek není ve svěřené správě MČ Praha 6. Ve správě ho má TSK a.s. U projektů, které jsou právě ve správě TSK je velmi zdlouhavá a mnohdy neúspěšná realizace, protože dochází k průtahům výpůjčky na daný pozemek.

0%

Šlikova ulice je součástí významné pěší trasy mezi rozsáhlým volnočasovým areálem parku Ladronka a tepnou čtvrti Bělohorskou. Poloha na strmém úbočí svahu nad údolím potoka Brusnice a bezprostřední blízkost historické zástavby Tejnka podtrhují specifický charakter Břevnova. V horkých dnech jsou ovšem kvality této klidné obytné ulice potlačeny vysokými teplotami. Vysoký podíl zpevněných ploch a absence zeleně zásadně znepříjemňují průchod ulicí a negativně ovlivňují vnitřní prostředí budov, jež vznikly převážně v období první republiky. Atlas životního prostředí Prahy dokonce ve zkoumaném úseku Šlikovy klasifikuje bonitu klimatu IV. stupněm jako zhoršenou. Hlavním záměrem návrhu je tedy zlepšení kvality života rezidentů liniovou výsadbou stromů podél severní strany ulice. Možná úprava je naznačena níže na situaci v měřítku 1:500. Konkrétní druh dřevin není určen, nicméně je nutné zohlednit náročné podmínky daného stanoviště. Pro zajištění efektivního snížení teploty návrh pracuje s předpokládaným finálním průměrem koruny až 10 m. Použit by mohl být např. kultivar Javor babyka ‚Elsrijk‘. Ve východní části ulice dosahuje šířky 17 metrů, což umožňuje uplatnění kolmých parkovacích stání mezi doprovodnou zelení. V užší části Šlikovy, za křižovatkou s ulicí U Dvora, zůstává uspořádání komunikačních pruhů stejné, severní parkovací pruh je pouze doplněn o několik stromů. Veřejné osvětlení je umístěno na ostrůvcích, které jsou navrženy v místech stávajících lamp. V první fázi projektu, kdy stromy ještě nejsou vzrostlé, není nutné lampy přesouvat, nicméně i s ohledem na jejich stáří je předpokládána jejich obměna a následný posun k okraji vozovky, aby dostatečně osvětlovaly komunikaci. V budoucnosti by navrhovatelé přivítali též vydláždění chodníků, ale vzhledem k finanční náročnosti není rekonstrukce povrchů do projektu zahrnuta. Výrazným přínosem projektu by kromě klimatických a estetických hledisek bylo i zvýšení počtu parkovacích stání ze současných cca 74 míst na 86 stání, jelikož domy nedisponují vlastními garážemi. Zeleň by též zatraktivnila lokalitu pro pěší a cyklisty v rámci rekreačního využívání města. Definitivně by tak bylo odstraněno stigma ulice pochybné pověsti z dob komunismu. Projekt je inspirován i revitalizacemi dalších ulic provedených MÚ Prahy 6, zejména v Dejvicích.


Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Kubovčiak (navrhovatel)
3 let před