Revitalizace třešňového sadu nad Juliskou

Úspěšný nápad
2018
Na Fišerce / Na Šťáhlavce, Praha 6 - Dejvice
1 000 000 Kč
Revitalizace třešňového sadu nad Juliskou

Jedná se o vybudování třešňového sadu na místě, kde se kdysi historicky nacházel. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu, která je ve vlastnictví a správě Hlavního města Prahy, ODŽP požádal IS (MCP6 114153/2019/ODŽP) odbor správy majetku o zajištění výpůjčky části pozemků p.č. 4142/4, p.č. 2913/1 a celý pozemek  p.č. 2941/1, vše k.ú. Dejvice. Byla  zpracována inventarizace dřevin na dané ploše pro potřeby případného kácení nevhodných kusů a následně na základě ní byla zpracována projektová dokumentace k realizaci. V současné době se čeká na schválení výpůjční smlouvy v RMČ Praha 6.  Výpůjční smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Poté bude požádáno o plnou moc k vyřízení povolení pokácení nevhodných dřevin. Bohužel příslušný orgán ochrany přírody vydal záporné rozhodnutí ke kácení dřevin. Bez vykácení stávajícího porostu není možné zakládat sad. Z tohoto důvodu se projekt nebude prozatím realizovat.

0%

Současný stav

V současnosti se v dané lokalitě nachází nepřívětivý zašlý sad porostlý náletovými stromy a keři. Na místě neroste tráva, poslední zbývající staré třešně postupně odumírají. Na místo jsou občas vynášeny odpadky. Přestože se jedná o velmi klidnou část Prahy 6 považovanou za naprosto bezpečnou, realita je bohužel taková, že na tomto místě v posledních letech došlo ke dvěma znásilněním.

Pěšina je frekventovaná, nejčastěji je využívána pejskaři a místními obyvateli pro běžný přechod ze zastávky autobusu Juliska. Neupravená zeleň je pro chodce nepřístupná, oddělená zábradlím a tento prostor tak zůstává naprosto nevyužitý, v horším případě pak zneužívaný k protiprávnímu jednání.

Zamýšlený stav

Tento prostor by měl po revitalizaci sloužit jako místo k příjemné procházce a posezení s výhledem na velkou část Prahy včetně Pražského hradu. Toto místo by bylo hojně využíváno nejen k posezení na lavičkách, ale také na obnoveném lučním porostu, který do sadu přirozeně patří. Mírně skloněný svah je pro tento typ zeleně ideální (viz. Riegerovy sady či Petřínské sady). Jihovýchodní orientace svahu také významně přispívá k příhodnosti pro toto využití.

V neposlední řadě by se obnovením takřka zaniklého třešňového sadu navázalo na mnohaletou tradici. Ačkoliv nejsou k dispozici žádné písemné doklady, pravděpodobně tento sad vznikl mezi 50. a 60. lety 20. století. Sady vznikaly tenkrát ještě na okrajích Prahy za účelem zásobování Pražanů ovocem. Z pamětí usedlíků a ze současného stavu je patrné, že sad byl založen jako sad lučního typu s vysokokmennými třešněmi. Přesně takový stav, tedy luční sad s vysokokmennými třešněmi je zamýšlený stav tohoto projektu.

V rámci revitalizace sadu by bylo nutné zajistit jeho napojení na pěší komunikaci Na Fišerce. Bylo by tedy vhodné v sadu vybudovat pěšinu, která by plnila funkci tohoto napojení a zároveň by se vinula celým sadem. Kolem pěšiny pak zamýšlený stav zahrnuje několik laviček a odpadkových košů. Praha 6 by se díky revitalizaci mohla chlubit svým vlastním malým třešňovým sadem a obyvatelé Prahy 6 by na prvního Máje konečně nemuseli až na vzdálený Petřín.

Odůvodnění

Zpřístupnění a revitalizaci tohoto místa by přivítali všichni tamní obyvatelé využívající pěšinu Na Fišerce, pro které by byla velkým přínosem i zvýšená bezpečnost dané lokality. Dále by prostor využívali žáci dvou blízkých škol, pro které by sad mohl sloužit jako příjemné místo pro strávení přestávek či času po vyučování. Místo by bylo využíváno i pejskaři, kteří danou lokalitu k venčení hojně používají.

  • využití perspektivního v současnosti neudržovaného prostoru
  • vylepšení biodiverzity (obnovení lučního porostu)
  • přispění k vyřešení problému s protiprávní činností v dané lokalitě
  • využití místa žáky blízkých škol
  • zlepšení kvality života obyvatel
  • obnovení tradice lučního sadu

Na Fišerce / Na Šťáhlavce, Praha 6 - Dejvice


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments