Revitalizace zeleně před základními školami na náměstí Svobody

Schváleno k hlasování
Irena Kučerová
2019
Revitalizace zeleně před základními školami na náměstí Svobody
Zelená plocha před školami na Náměstí Svobody

Zelené prostranství před základními školami na náměstí Svobody má charakter rozšířeného chodníku s ostrůvky nevyužívané zanedbané zeleně, na kterých se nachází dva stromy, několik neudržovaných keřů. Kromě dvou laviček se zde nenachází žádný mobiliář vybízející k posezení a odpočinku. Navrhujeme revitalizaci této zeleně při zachování stávajících stromů a její dovybavení vhodným mobiliářem s ohledem na koncepci celého náměstí. Upravené prostranství pak bude sloužit nejenom žákům obou škol, ale všem kolemjdoucím, obyvatelům okolních domů a zaměstnancům okolních úřadů.

Zelené prostranství před základními školami na náměstí Svobody má charakter rozšířeného chodníku s ostrůvky nevyužívané a zanedbané zeleně. Před každou školou je jeden strom a několik neudržovaných keřů. Kromě dvou laviček a stojanů na kola se zde nenachází žádný městský mobiliář vybízející žáky a kolemjdoucí k posezení a odpočinku. Myšlenka revitalizace tohoto prostranství není nová, již několikrát byla prezentována ve školních projektech obou základních škol a také v rámci projektů Nápad pro Šestku v letech 2017 a 2018. Navrhujeme úpravu celkové koncepce prostoru zeleně před základními školami a její dovybavení vhodným mobiliářem s ohledem na koncepci celého náměstí, které je rozděleno poměrně frekventovanou komunikací. Před školami chybí posezení, které by mohli využívat také žáci obou základních škol. Proto navrhujeme na oba ostrůvky umístit funkční mobiliář, který by je propojil. Mobiliář by se mohl nacházet jak po obvodu zeleně, tak pod stromy i na travnaté ploše. Zatěžovaná místa trávníku by měla být doplněna zatravňovací dlažbou či jinak vhodně upravena, např. šlapáky. V blízkosti posezení je třeba umístit odpadkové koše, na okrajích travnaté plochy na dobře viditelná místa sáčky pro psy. Prostor by mohl být doplněn i pítkem. Stávající stromy, stejně jako keře, je třeba odborně prořezat. Zeleň by měla být doplněna pásem nízkých keřů oddělujících zelenou plochu od silnice. Případně by mohla být doplněna o záhony s trvalkami.

Celková úprava prostranství musí být založena na zahradnických úpravách s minimem stavebních úprav, které budou spojeny pouze s umístěním mobiliáře. Revitalizovat je třeba i sochu sochaře Karla Hladíka (1912–1967) a architekta Richarda Ferdinanda Podzemného (1907–1987), která byla původně umístěna na nízkém podstavci ve tvaru komolého kužele na travnatém prostranství před Skleňákem. Dnešní umístění sochy je nešťastné, a proto někdy slouží jako dětská prolézačka. Dobrá instalace sochy by vhodně doplnila prostranství, které by se stalo protiváhou druhé poloviny náměstí s památníkem Padlých československých letců. Finální podoba prostranství včetně použitých materiálů městského mobiliáře by v případě úspěchu tohoto návrhu byla řešena v úzké spolupráci s Městkou částí Praha 6 a s odborníky, kteří dokáží pracovat se žáky a zakomponovat jejich inspirativní návrhy do celkového řešení prostranství. Přizváním žáků do procesu plánování chceme podpořit jejich zájem o prostředí, ve kterém žijí, a navázat tak na úspěšný výtvarný projekt „Nikdo nezná moji čtvrť lépe než já aneb Jak vidím místo, ve kterém žiju“, který vyvrcholil výstavou žákovských prací v galerii Skleňák v prosinci 2017.

850 000 Kč

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na