Revitalizace zeleně před základními školami na náměstí Svobody

Úspěšný nápad
2019
Zelená plocha před školami na Náměstí Svobody
850 000 Kč
Revitalizace zeleně před základními školami na náměstí Svobody

Odbor památkové péče vydal nesouhlasné stanovisko (zamýšlené práce nejsou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot). Informovali jsme projektanta s tím, že bude třeba projekt přepracovat a s památkáři konzultovat. Kontaktovali jsme ZŠ, která s navrhovatelkou komunikovala i autora nápadu, ale nedostala se k nám žádná odpověď. Po další konzultaci s ODŽP Praha 6 vyplynulo, že revitalizace prostoru mezi školami a přilehlého okolí je strategickým záměrem, který bude MČ realizovat mimo NP6. Bude se jednat o velkorysé úpravy i okolních chodníků a vozovky tak, aby byla pro žáky ZŠ přívětivější.

 

71%

Zelené prostranství před základními školami na náměstí Svobody má charakter rozšířeného chodníku s ostrůvky nevyužívané a zanedbané zeleně. Před každou školou je jeden strom a několik neudržovaných keřů. Kromě dvou laviček a stojanů na kola se zde nenachází žádný městský mobiliář vybízející žáky a kolemjdoucí k posezení a odpočinku. Myšlenka revitalizace tohoto prostranství není nová, již několikrát byla prezentována ve školních projektech obou základních škol a také v rámci projektů Nápad pro Šestku v letech 2017 a 2018. Navrhujeme úpravu celkové koncepce prostoru zeleně před základními školami a její dovybavení vhodným mobiliářem s ohledem na koncepci celého náměstí, které je rozděleno poměrně frekventovanou komunikací. Před školami chybí posezení, které by mohli využívat také žáci obou základních škol. Proto navrhujeme na oba ostrůvky umístit funkční mobiliář, který by je propojil. Mobiliář by se mohl nacházet jak po obvodu zeleně, tak pod stromy i na travnaté ploše. Zatěžovaná místa trávníku by měla být doplněna zatravňovací dlažbou či jinak vhodně upravena, např. šlapáky. V blízkosti posezení je třeba umístit odpadkové koše, na okrajích travnaté plochy na dobře viditelná místa sáčky pro psy. Prostor by mohl být doplněn i pítkem. Stávající stromy, stejně jako keře, je třeba odborně prořezat. Zeleň by měla být doplněna pásem nízkých keřů oddělujících zelenou plochu od silnice. Případně by mohla být doplněna o záhony s trvalkami.

Celková úprava prostranství musí být založena na zahradnických úpravách s minimem stavebních úprav, které budou spojeny pouze s umístěním mobiliáře. Revitalizovat je třeba i sochu sochaře Karla Hladíka (1912–1967) a architekta Richarda Ferdinanda Podzemného (1907–1987), která byla původně umístěna na nízkém podstavci ve tvaru komolého kužele na travnatém prostranství před Skleňákem. Dnešní umístění sochy je nešťastné, a proto někdy slouží jako dětská prolézačka. Dobrá instalace sochy by vhodně doplnila prostranství, které by se stalo protiváhou druhé poloviny náměstí s památníkem Padlých československých letců. Finální podoba prostranství včetně použitých materiálů městského mobiliáře by v případě úspěchu tohoto návrhu byla řešena v úzké spolupráci s Městkou částí Praha 6 a s odborníky, kteří dokáží pracovat se žáky a zakomponovat jejich inspirativní návrhy do celkového řešení prostranství. Přizváním žáků do procesu plánování chceme podpořit jejich zájem o prostředí, ve kterém žijí, a navázat tak na úspěšný výtvarný projekt „Nikdo nezná moji čtvrť lépe než já aneb Jak vidím místo, ve kterém žiju“, který vyvrcholil výstavou žákovských prací v galerii Skleňák v prosinci 2017.

Zelená plocha před školami na Náměstí Svobody


Subscribe
Upozornit na
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Iva Dufková
4 let před

Dobrý nápad na využití nevyužité plohy pro děti, ale hlavně zde chybí místa pro krátkodobé zastavení aut rodičů pro bezpečný výstup a nástup dětí.

občan
4 let před
Reply to  Iva Dufková

Jasně, je třeba víc betonu, asfaltu a parkovacích ploch, resp. výfukových smradů. Hustá síť MHD nebo hezky pěšky… zbytečné.

Jiří Smítka
4 let před
Reply to  Iva Dufková

Krátkodobé zastavení aut je v současné době možné pouze na 4 místech, 2 na západě a 2 na východě, a to pro obě školy dohromady. To bohužel zoufale nestačí. Obávám se však, že v současné době není politicky prosaditelné zrušení jakékoliv zelené plochy ve prospěch individuální dopravy. Asi bych se v tomto smyslu zaměřil spíše na rozšíření existujících parkovacích míst třeba o další jedno místo na 15 minut a 1 místo se značkou zákaz stání – skvělé pro vykládku a nakládku ratolestí. Modré zóny by omezení jistě zvládly a postrčení toho invalidy 2S-cosi o 2 místa vpřed by taky mohlo projít. Mimochodem, invalida není virtuální, vskutku existuje a asi před 2 lety jsem ho poprvé (a naposled) viděl – jinak se zde nevyskytuje. Uvítám Vaše komentáře, které by mohly vést k přesnější formulaci návrhu změny dopravního značení, který bych poté podal na radnici P6.

K samotnému představenému projektu o zeleni před školou mám 3 poznámky – a) místní obyvatelé nejsou zjevně schopni uklízet psí exkrementy (omluvte, prosím, paušalizaci, v případě Vašeho nesouhlasu se projděte po dnešním trávníku). Nevím, jak by se tato plocha pro děcka před našlápnutím ochránila. b) je to moc blízko ulice – smrad a nebezpečí. Pořád se nemohu zbavit dojmu, že je lepší posílat děti na školní dvůr. c) prezentovaná cena projektu je vycucaná z prstu. Na tom bych se ale moc netočil, protože zadání realizace navržených úprav musí stejně projít výběrovým řízením a cena může být v podstatě jakákoliv.

Nicméně, abych řekl také něco pozitivního, jsem nesmírně rád, že se někdo snaží se stávajícím stavem něco dělat a beru to jako hrdinský počin.