Soutěž na úpravu kapličky u Ladronky

Nebyl zařazen do hlasování
2021
Jedná se o kapli na Bílé Hoře na dohled od usedlosti Ladronka (IV. zastavení) 50.0792556N, 14.3579050Estavení) na bývalé poutní cestě do Hájku. 50.07934266524007, 14.357861231722605
100 000 - 200 000 Kč
Soutěž na úpravu kapličky u Ladronky

Vypsání umělecké soutěže na úpravu (ev. jen návrh úpravy) místa po obraze v kapli na Bílé Hoře na dohled od usedlosti Ladronka (IV. zastavení) na bývalé poutní cestě do Hájku. Jedná se o zkrášlení frekventovaného rekreačního prostoru, podporu uměleckých aktivit i péči o kulturní dědictví. Částku na úpravu lze libovolně omezit. Plán: 1) ustanovit komisi, která by vypsala podmínky soutěže. 2) vytvořit propagační materiály a rozšířit je. 3) ustanovit komisi, která návrhy vyhodnotí.

Tento projekt byl zamítnut z důvodů, že se jedná pouze o jeden z prvků poutní cesty. Poutní cesta bude MČ Praha 6 řešena jako jeden ucelený projekt.

0%

Jedná se o kapli na Bílé Hoře na dohled od usedlosti Ladronka (IV. zastavení) na bývalé poutní cestě do Hájku. https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutní_cesta_z_Prahy_do_Hájku). Zrekonstruované kapličky původní poutní cesty z Lorety do Hájku působí bez obrazů, podle mého názoru, poněkud „prázdným“, neutěšeným dojmem. Kaplička na dohled Ladronky se nachází na frekventovaném místě, kde tráví volný čas mnoho občanů Prahy 6. Umělecké dotvoření prázdného místa po obraze by přispělo k pozdvihnutí úrovně rekreačního prostoru, jeho zkrášlení i informovanosti občanů o společném kulturním dědictví a současně by poskytlo příležitost pro tvůrčí iniciativu občanů. Podmínky soutěže je jistě nutné vypsat v souladu s požadavky církve, památkové péče a i s ohledem na další zastavení původní poutní cesty. Nemuselo by se přitom jednat o nákladné řešení, neboť podmínkou soutěže může být i částka na provedení díla. Hezké věci nemusí být vždy nákladné. Finanční podporu je možné rozdělit na tři části: na organizaci a propagaci, ocenění návrhů a na vlastní realizaci v případě schválení návrhu. Navrhovaná částka je opravdu pouze orientační, protože nápad lze realizovat i s jakýmkoli násobkem nebo zlomkem navrhované sumy. Jedná se více o organizační záležitost, kterou by měla zastřešit MČ Prahy 6, zejména při zřizování navrhovaných komisí a právního rámce soutěže.

Jedná se o kapli na Bílé Hoře na dohled od usedlosti Ladronka (IV. zastavení) 50.0792556N, 14.3579050Estavení) na bývalé poutní cestě do Hájku. 50.07934266524007, 14.357861231722605


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments