Stromy a dlažba do ulice V. P. Čkalova

Nebyl zařazen do hlasování
2021
50.101138, 14.401278
400 000
Stromy a dlažba do ulice V. P. Čkalova

Ulice se promění na reprezentativní pražskou ulice, která spojuje obě budovy úřadu Prahy 6. V projektu navrhujeme vysadit 6-8 střední stromy. Ulice je dostatečné široká a umístění inženýrských sítí nebrání výsadbě. Také můžeme zvýšit počet parkovacích stání proměnou podélného na příčné. Stávající asfaltový povrch chodníku proměnit na Pražskou mozaiku. Nové řešení přechodu zvýší bezpečnost pro obyvatele a děti. Při výměně povrchu lze provést opravu a kontrolu stávajících inženýrských sítě

Tento projekt nemůže MČ Praha 6 realizovat, jelikož pozemek patří HMP a výpůjčky, o které v souvislosti s projekty žádáme, nejsou ze strany HMP konsruktivně podporovány. V projektech  tak dochází ke zpoždění i několika let. Proto se letos pracovní skupina MČ Praha 6 rozhoda, že do hlasování doporučí pouze projekty, které se nacházejí na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 6.

0%

Nové stromy : Stromy jsou důležitým prvkem v ulici, nesou velké pozitivy obyvatelům. Snižují prašnost, brání přenosu hluku, přitahují ptáky a slouží jako přírodní klimatizační jednotka. S ohledem na pozice inženýrských sítí a bezpečnostní odstupy podle příloha č. 1 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy. Je možná výsadba stromu bez změny průběhu inženýrských sítě. Chodník: Proměna asfaltu za Pražskou mozaiku přináší nejen esteticky příjemné prostředí ale i praktické výhody např. lehčí kontrolu a opravu inženýrských sítí, vsakování dešťové vody a snadnější opravitelnost. Zvýšení bezpečnosti pro chodce vs auta: Rozšíření chodníku na křižovatce zmenší délku přechodu silnice. U školy může být navržen zpomalovací práh a ochranné sloupky. Také je potřeba zviditelnit pěší přechod


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments