Stromy, dlažba a dlažba do ulice Sukova

Nebyl zařazen do hlasování
2021
50.101682, 14.400277
400 000
Stromy, dlažba a dlažba do ulice Sukova

V projektu navrhujeme vysadit 3-4 střední stromy v ulice Sukova. Ulice je dostatečně široká a umístění inženýrských sítí nebrání výsadbě. Podél bytové zástavby navrhuji umístit předzahrádku která zlepší bezpečí a soukromí obyvateli. Stávající asfaltový povrch chodníku chtěli bychom proměnit na Pražskou mozaiku a nové řešení přechodu zvýší bezpečnost pro obyvatele a děti. Při změně povrchu lze provést opravu a kontrolu stávajících inženýrských sítě

Tento projekt nemůže MČ Praha 6 realizovat, jelikož pozemek patří HMP a výpůjčky, o které v souvislosti s projekty žádáme, nejsou ze strany HMP konsruktivně podporovány. V projektech  tak dochází ke zpoždění i několika let. Proto se letos pracovní skupina MČ Praha 6 rozhoda, že do hlasování doporučí pouze projekty, které se nacházejí na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 6.

0%

Nové stromy: Stromy jsou důležitým prvkem v ulici, nesou velké pozitivy obyvatelům. Snižují prašnost, brání přenosu hluku, přitahuje ptáky a slouží jako přírodní klimatizační jednotka. S ohledem na pozice inženýrských sítí a bezpečnostní odstupy podle, příloha č. 1 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, je možná výsadba stromu bez změny průběhu inženýrských sítě. 4 střední stromy (Šířka 5-10m) budou vysazeny podél školy. Na straně bytové zástavby se nachází teplovod, který má velké ochranné pásmo, které brání výsadbě stromu. Chodník: Proměna asfaltu za Pražskou mozaiku přináší nejen esteticky příjemné prostředí ale i praktické výhody např. lehčí kontrolu a opravu inženýrských sítí, vsakování dešťové vody a snadnější opravitelnost. Zvýšení bezpečnosti pro chodce vs auta: Rozšíření chodníku na křižovatce zmenší délku přechodu silnice. U školy může být navržen zpomalovací práh, a ochranné sloupky. Čim vytvoříme bezpečné prostředí v okolí školy pro děti a obyvatelé. Předzahrádka: Podél bytové zástavby je navržená předzahrádka, která přinese soukromí pro obyvatele v 1NP. Do ni můžeme navrhnout lavičky a okrasnou zeleň.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments