Stromy do ulice Nad Závěrkou

Úspěšný nápad
2017
190 000 Kč
Stromy do ulice Nad Závěrkou

V roce 2018 proběhla anketa mezi místními obyvateli, ze které vyšlo, že by se k realizaci přistoupit mělo, ale ne v plném rozsahu. Praha 6 ve spolupráci s TSK připravila upravenou verzi záměru, která reflektuje výsledky ankety. V roce 2019 proběhlo podání na stavební úřad. Pokračují přípravné práce, předpoklad realizace 2021.

Probíhá projednávání povolení realizace projektu ( vyřízení plné moci ze strany MHMP).

 

60%

V projektu navrhujeme vysadit 3-4 menší stromy v dolní části ulice Nad Závěrkou. Ulice Nad Závěrkou je dostatečně široká, a na rozdíl od horní části ulice, kde jsou na levé straně ulice předzahrádky, stojí v spodní části pouze kolmo parkující auta a zeleň zde chybí. Stromy navrhuje vysadit co nejdále od fasád domů, tak aby nebyly spodní byty zastíněny.  Při vhodném způsobu vysazení stromů (tzv. prokořenitelné buňky) nedojde ke snížení počtu parkovacích míst. Vysazené stromy zlepší klima v ulici při horkých dnech.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments