Stromy do ulice Nad Závěrkou

Úspěšný nápad
2017
190 000 Kč
Stromy do ulice Nad Závěrkou

V roce 2018 proběhla anketa mezi místními obyvateli, ze které vyšlo, že by se k realizaci přistoupit mělo, ale ne v plném rozsahu. Praha 6 ve spolupráci s TSK připravila upravenou verzi záměru, která reflektuje výsledky ankety. V roce 2019 proběhlo podání na stavební úřad. V roce 2022 došlo k přepracování projektu dle Městského standardu plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek TSK a náklady na úpravy spojené s výsadbou značně přesahují rozpočet Nápadu pro 6, řešíme projekt ve spolupráci s TSK.

 

60%

V projektu navrhujeme vysadit 3-4 menší stromy v dolní části ulice Nad Závěrkou. Ulice Nad Závěrkou je dostatečně široká, a na rozdíl od horní části ulice, kde jsou na levé straně ulice předzahrádky, stojí v spodní části pouze kolmo parkující auta a zeleň zde chybí. Stromy navrhuje vysadit co nejdále od fasád domů, tak aby nebyly spodní byty zastíněny.  Při vhodném způsobu vysazení stromů (tzv. prokořenitelné buňky) nedojde ke snížení počtu parkovacích míst. Vysazené stromy zlepší klima v ulici při horkých dnech.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments