Umění ve veřejném prostoru Prahy 6

Nebyl zařazen do hlasování
2021
50.094392, 14.384436 - Areál (zahrada) Fyzikálního ústavu AVČR, Cukrovarnická 10. 50.096515, 14.390386 - „Kafkárna“ – Buštěhradská 2, Praha 6, 50.110639, 14.397694 - lokalita Bubeneč.
Odhadovaný rozpočet : 220 000 Kč. Z toho 90 000 Kč umělecké honoráře, 130 000 Kč provozní náklady (materiál, doprava, technická podpora, služby), produkce.
Umění ve veřejném prostoru Prahy 6

Jedná se o realizaci tří uměleckých děl: Anežky Hoškové v areálu Fyzikálního ústavu AVČR, Matouše Lipuse v objektu tzv. Kafkárna a Janka Rouse v Bubenči. Jsou to tři dílčí projekty, které spojuje jeden koncept a tím je Festival m3/Umění v prostoru. Cílem Festivalu je kultivace veřejných prostranství a podpora kulturně-komunitního života městských částí. Návštěvníci se každý́ rok setkávají s různými přístupy a pohledy na umění a veřejný́ prostor. Tuto možnost letos dostanou i občané Prahy 6.

MČ Praha 6 nedoporučila projekt k hlasování z důvodů vlastnictví pozemků ( nemá ve svěřené správě u jednoho z navrhovaných pozemků) a nevnímá tedy tento návrh jako vhodný do Nápadu pro Šestku. Nicméně jako velmi zajímavý podnět k realizaci je projekt předán OKSVČ a místostarostovi panu Janu Lacinovi.

0%

V roce 2021 proběhne již pátý ročník tohoto festivalu. Každý́ z nich se konal v jiné lokalitě, měl jiné téma a byl připraven jinou kurátorskou dvojicí. Festival vždy kultivoval veřejná prostranství  jednotlivých městských částí / Praha 1, 8, 9 a 10/, ve kterých se konal. Také podpořil kulturně-komunitní život.  Návštěvníci Festivalu se každý́ rok mohli setkat se zcela odlišnými přístupy a pohledy na umění a veřejný́ prostor. Tuto možnost letos dostanou i občané městské části Prahy 6, protože ročník 2021 se bude konat na poměrně širokém území Prahy 6.   Tématem ročníku 2021, připravovaném kurátorkou Jitkou Hlaváčkovou a teoretikem umění Ludvíkem Hlaváčkem, je pojetí uměleckého díla jako nástroje ozdravného procesu místa a komunity. Pro realizaci Festivalu M3 2021 byli vybráni umělci, kteří mají bezprostřední a osobní vztah k dané lokalitě – kteří zde dlouhodobě žijí a pracují. K uměleckému úkolu tedy nepřistupují jen z pozice umělce, ale také jako občané znalí lokálních poměrů a především jako ti, kdo mají vnitřní motivaci iniciovat zde pozitivní proměnu. Anežka Hošková Objekty/sochy Rozměry objektů: výška 170 x délka 110 cm Areál (zahrada) Fyzikálního ústavu AVČR, Cukrovarnická 10. Kontaktní osoba: Milada Moudrá, moudra@fzu.cz Doménou Anežky Hoškové, žijící na pražské Ořechovce (Praha 6), je především oblast fyzické i digitální malby a kresby vycházející z DIY estetiky a z reflexe post internetové kultury. Čím dál častěji však své obrazy a kresby začleňuje také do objektových instalací a performativních akcí se subjektivně mystickými a rituálními obsahy. Návrh instalace do veřejného prostoru pracuje s geniem locí zahrady a areálu Fyzikálního ústavu Akademie věd, který je jako mnoho dalších budov v oblasti Ořechovky i celé Prahy 6 postaven ve dvacátých letech ve stylu rondokubismu. Geometrické tvary typické pro architekturu tvořící kulisy většiny autorčina života, úzce korespondují také s tvaroslovím aktuální umělecké tvorby autorky, a tato okolnost je jedním z klíčů k dosud bezprecedentnímu průniku její až intimně založené tvorby do veřejného prostoru. Zpřístupnění „Kafkárny“ – Buštěhradská 2, Praha 6 Matouš Lipus je sochařem a v současné době také správcem objektu Kafkárna – ateliéru veškerého sochařství UMPRUM v Praze na Ořechovce. V tomto prostoru pracovali B. Kafka, O. Švec, J. Axman, J. Janoušek, J. Klimeš, Hugo Demartini, Jan Hendrych, Kurt Gebauer, a desítky dalších. Zázemí Kafkárny vždy sloužilo a k produkci něčeho, co bylo vytvořeno a určeno k umístění zpravidla někde jinde, ať už šlo o realizace pomníků, soch, umění, přípravu instalací výstav. Proto Matouš Lipus navrhuje realizaci komunitního projektu, v jehož rámci se současní uživatelé prostoru, zejména studenti a absolventi sochařských ateliérů UMPRUM, pokusí vrátit prostoru podle svých tvůrčích schopností něco zpět. Cílem je nejen ukázat veřejnosti ateliér a jeho rozmanitou zahradu jako živé a jedinečné prostředí, ale také odhalit část paměti a nezmapované historie místa, kde probíhá umělecká činnost svázaná často s veřejným prostorem již od roku 1933. Podle katalogu s mapou bude možné odhalovat v areálu výsledky drobných uměleckých iniciativ: akvadukt rozvádějící vodu z rozlehlé střechy ateliéru do zahrady, trvalkové záhony, posed, skleník hráčský stůl, dílny, jídla, obrazy, kresby i fotografie, koncert a performance, opravy starých soch, a další zásahy přinášející užitek místu, které bylo obvykle jen využíváno, i jeho budoucím uživatelům a návštěvníkům. Janek Rous Série zvukových objektů v Bubenči – Stezka Janek Rous je audiovizuální umělec vytvářející monumentální filmové i pouze zvukové eseje, obsahující prvky absurdity i humoru, vždy však založené na rozsáhlém a detailním studiu zpracovaných témat s psychologickým i sociálním podtextem. Je také mnohaletým členem redakce TV Artyčok a obyvatelem Prahy 6 Bubenče. Jeho díla přinášejí poznání nových souvislostí skrze práci s fikcí, jemnou manipulací a paradoxem. Ve svém projektu pro část Prahy 6 – Bubenče navrhuje sérii dřevěných a kovových objektů, nesoucí grafický symbol, specificky vytvořený pro tento projekt a QR kód. Tyto objekty budou nositelé audio vzkazu o minulých iniciativách zdejších obyvatel. Dílo vzniká na základě rozhovorů a rešerší a je určeno jak místním obyvatelům, jimž odhaluje zasuté, avšak ve svých důsledcích stále přítomné vrstvy historie jejich domovů, tak návštěvníkům zvenčí, které může překvapit rozsahem participativních aktivit předchozích generací.

50.094392, 14.384436 - Areál (zahrada) Fyzikálního ústavu AVČR, Cukrovarnická 10. 50.096515, 14.390386 - „Kafkárna“ – Buštěhradská 2, Praha 6, 50.110639, 14.397694 - lokalita Bubeneč.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments