Úprava povrchu spontánní pěšiny

Nebyl zařazen do hlasování
2021
1281/407 k.ú Vokovice
cca 195.000 Kč (zemní práce, obrubníky, chodník – povrch mlat nebo dlaždice, z toho na 1m2 cca zemní práce 300,- Kč, chodník 1.900,- Kč, obrubník 1.600,- Kč)
Úprava povrchu spontánní pěšiny

Smysluplná úprava spontánně vzniklé pěšiny mezi ulicemi Kladenská a Africká v katastru Vokovice, Praha 6 na městské parcele č. 1281/407. Pěšina propojuje několik důležitých míst občanské vybavenosti (Základní škola Na Dlouhém lánu a Mateřská škola dtto, Pošta 65, Zimní stadion Hvězda) s autobusovým terminálem Horoměřická a polyfunkční zastávkou Bořislavka – tramvaje a Metro A. Cestu si po ní zkracují i cestující se zavazadly z a na letiště Ruzyně. Frekvence chodců na ní je vysoká. V zájmu jejich bezpečného pohybu je účelné provést několik menších terénních úprav a zpevnění povrchu pěšiny (jednoduchá dlažba, několik schůdků) k bezpečnému překonání převýšení mezi oběma ulicemi.

MČ Praha 6 návrh posoudila a vzhledem ke komplikovaným úpravám okolního terénu se rozhodla projekt nedoporučit k hlasování.

0%

Návrh sleduje propojení zadních traktů domů čp. 534/10 (parcela č. 1281/24) a 535/12 (parcela č. 1281/19) několika schody bez zábradlí (obě v majetku sousedících SVJ) a jejich napojení z Kladenské na Africkou ulici, podél trafostanice (parcela č. 1281/410). Navrhované propojení by spojilo pozemky mezi sebou v celém průběhu zpevněným povrchem výhradně po parcele č. 1281/407. Tato parcela je v majetku (užívání) MČ P6. Jde o spontánně vyšlapanou pěšinu výrazně zkracující a urychlující cestu od zastávky tramvaje, autobusového terminálu Horoměřická a v posledních letech výrazně narostlo i využívání od horního výstupu ze stanice Bořislavka trasy Metra A. Používá ji velké množství žáků ZŠ Na Dlouhém lánu i množství dospělých cestou na poštu v Kladenské ulici. Slouží i jako zkratka při cestě od daných zastávek MHD kolem ZŠ k zimnímu stadionu Hvězda, včetně užití např. při cestě z (na) letiště s objemnými zavazadly aj. Stezka je velmi frekventovaná celoročně a zejména v deštivém počasí či obecně v zimě potenciálně není bezpečná. Na povrchu se tvoří bláto, po kterém chodci kloužou, a hrozí riziko úrazů. Jde ale o velmi užitečnou zkratku spojující několik důležitých míst občanské obslužnosti a nemělo by smysl chodcům prostor uzavřít kvůli bezpečnosti. Smysluplné se jeví zpevnění povrchu, nejlépe vodopropustnými dlaždicemi (nebo jinak), doplněné několika jednoduchými schůdky kvůli vyrovnání převýšení terénu. Není nutné předpokládat větší rozsah zemních prací, i když pod částí pozemku (mezi p. č. 1281/19 a 1281/24) vede topný kanál. Počet potenciálních uživatelů nelze věrohodně ani odhadnout. Mění se v závislosti na školní rok či prázdniny, provozní dobu na poště nebo zimním stadionu apod. Frekvence je proměnlivá, ale vysoká.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments