Záchranný bod

Nebyl zařazen do hlasování
2021
Divoká Šárka Džbán 50°05'38.5"N115 Obora Hvězda Terezka 50°05'08.3"N 14°19'34.8"E 50.085627, 14.326327 Ruzyně - Jiviny / Litovický potok 50°04'45.8"N 14°18'04.8"E 50.079376, 14.301327 Břevnov Brusnice I 50°05'03.9"N 14°21'30.5"E 50.084419, 14.358471 Brusnice II 50°05'14.6"N 14°22'24.0"E 50.087386, 14.373325 Brusnice III 50°05'16.4"N 14°22'35.1"E 50.087889, 14.376426
Na 1 stanoviště (viz. návrh) je rozpočet cca 15.000,-Kč (infotabule + lavička). Lokace, příprava dat, návrh a grafická příprava cca 50.000,-Kč. Pro všechna místa celkem 10ks tabulí s lavičkou (nebo bez), maximálně 200.000,-Kč vč.DPH
Záchranný bod

Myšlenka ,,Záchranný bod “ vznikla již v roce 2009 po vzoru měst v zahraničí, tehdy s komplexní nabídkou pro hl.m. Praha. Návrh zahrnuje realizaci bezpečnostních infotabulí na vytipovaných místech s vodní plochou na území Prahy 6.

I tento zajímavý nápad nemůže MČ Praha 6 doporučit k hlasování, protože není schopna zaručit možnou realizaci. Důvodem je vlastnictví pozemků. Doporučujeme autorovi návrhu se obrátit na vlastníky dotčených pozemků.

0%

Tabule zahrnují edukativní grafické materiály pro poskytování neodkladné první pomoci, prevenci tonutí i rizik a záchrany na probořeném ledu, GPS souřadnice místa s odkazem na Aplikaci Záchranka i číslem/názvem lokace pro složky IZS a samozřejmě tísňová čísla. Pro zvýšení informovanosti všech návštěvníků vybraných lokalit bude na tabuli místo pro zajímavé sdělení o dané turistické lokalitě. To vše ideálně v českém i anglickém jazyce. “Záchranný bod pro šestku“ je koncipován jako preventivní program, který je v základní podobě v zahraničí naprosto běžný. Ať už v rámci měst s vodními toky, kde jsou podobné záchranné body umístěny na frekventovaných turistických místech, v přístavištích, u mostních konstrukcí, ale i u vodních děl, či v místech, kde již v minulosti došlo k nešťastným událostem. Jedná se o návrh umístnění informačních tabulí ve vybraných turistických lokalitách na území Prahy 6 – výběrem se zaměříme na lokality, které jsou hojně navštěvované nejen obyvateli Prahy 6, ale díky své charakteristice, umístěním či zajímavostí prostředí jsou často navštěvované k volnočasovým aktivitám jako jsou procházky s rodinou nebo přáteli, ale také ke sportovnímu vyžití, ať už koupání osob, psů ale i využití zamrzlé vodní plochy. Právě při těchto činnostech se můžou návštěvníci nenucenou formou seznámit se zásadami první pomoci, ke kterým bude připojené i grafické zpracování postupu jejího poskytování společně s důležitými kontakty k přivolání pomoci. Pro menší návštěvníky a jejich rodiče bude na tabuli také přidáno tzv. “Desatero bezpečného pobytu u vody“, které poskytuje neziskový projekt „U vody bez nehody – Bezpečné dětství“. Tento projekt se zaměřuje na zvýšení informovanosti dospělých i dětí o zásadách bezpečného chování u vody a ve vodě, včetně zásad a postupů při poskytování první pomoci. Cílem je vysvětlit cílové skupině základní principy první pomoci, prvky sebezáchrany a bezpečné záchrany ve vodě, včetně používání záchranných pomůcek a prostředků. Snaha vychází i se statistik Světové zdravotnické organizace (WHO), která uvádí, že následkem tonutí zemře na světě každý rok kolem 372 000 lidí. To znamená, že každý den a každou hodinu utone 42 osob, téměř polovinu této tragické statistiky tvoří děti a mladiství do 25 let. Každé 4 minuty na světě utone jedno dítě, u dětí do 14 let je utonutí jednou z pěti nejčastějších příčin smrti ve 48 z 85 zemí. Utonutí je druhou nejčastější úrazovou příčinou smrti dětí a mladistvých do 34 let, čtvrtou nejčastější u dospělé populace. V ČR utone ročně cca 180 osob a prevence této problematiky je u nás dlouhodobě podceňována. Umístění těchto tabulí značně pomůže všem návštěvníkům dané lokality, kteří budou svědky nebo přímo účastníky při vzniklých situacích, kdy bude nezbytné poskytnout první pomoc. Obecné zásady první pomoci jsou většině populace známé, ale v situacích, kdy pracuje stresový faktor často zapomínáme na to, co jsme se o poskytování první pomoci naučili. Je to zcela běžné, jelikož se nedostáváme každý den do situace, kdy je potřebné poskytnutí první pomoci k záchraně života. Přestože ne všechny lokality jsou vhodné ke koupání, riziko tonutí je zde zřejmé, včetně nejedné záchrany při venčení psa a podobně. Přínosem je grafické znázornění postupů pro dospělé, ale především pro děti, díky kterému můžeme nenásilnou a zajímavou formou položit základy osvěty této problematiky již v předškolním, mladším školním i starším školním věku. Třeba i na procházkách se školou či školkou. Mohou zde být dále umístěny i informace o zajímavosti dané lokality nebo různá další sdělení MČ Prahy 6.

Divoká Šárka Džbán 50°05'38.5"N115 Obora Hvězda Terezka 50°05'08.3"N 14°19'34.8"E 50.085627, 14.326327 Ruzyně - Jiviny / Litovický potok 50°04'45.8"N 14°18'04.8"E 50.079376, 14.301327 Břevnov Brusnice I 50°05'03.9"N 14°21'30.5"E 50.084419, 14.358471 Brusnice II 50°05'14.6"N 14°22'24.0"E 50.087386, 14.373325 Brusnice III 50°05'16.4"N 14°22'35.1"E 50.087889, 14.376426


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments