Zelený Hládkov

Nebyl zařazen do hlasování
2019
Střešovice - ulice Hládkov / 50°05'19.2"N 14°23'00.1"E
414 000 Kč
Zelený Hládkov

Využít zelený pruh v ulici Hládkov a vysázet na něm alej stromů, pod a mezi kterými by byl prostor mulčován a osázen travinami nenáročnými na údržbu. V oblouku ulice Hládkov a navazující ulice Za Hládkovem postavit lehký drátěný gabionový plot, který by byl osázen popínavými rostlinami. Ve spodní části vznikne i prostor pro komorní zákoutí s lavičkou.

Nápad Zelený Hládkov bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Nápad je v kolizi s aktuálně připravovaným záměrem kompletní rekonstrukce komunikace v režii Odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 (ODŽP). Překážkou rovněž je, že v místě navrhovaných stromů vedou inženýrské sítě, není zde tedy možné sázet zde stromy. V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace doporučeno navrhovateli obrátit se na ODŽP.

0%

Smyslem podání projektu je osázet, tedy zazelenit ulici Hládkov v Praze 6 – Střešovicích, která je dnes oddělena vjezdem do tunelu Blanka od většinové části Střešovic. Aktuálně dvojsměrná ulice, začínající na křižovatce s ulicí Myslbekova, je rozdělena poměrně širokým (cca 1,5m) „zeleným pruhem“, který dnes částečně slouží k parkování aut a končí v oblouku přímo nad jedním z výjezdů ze zmiňovaného tunelu. Komplikovanost stavby a tohoto místa nenabízí mnoho možností úprav, které by vedly k jednoduché kultivaci přilehlého životního prostoru (nepočítáme-li řešení systémové úpravy celého vyústění). V tomto kontextu a i v návaznosti na vypracovanou studii znečištění okolí portálu Malovanka firmou ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. z prosince 2018 a po konzultaci s architekty navrhuji:
a) využít zelený pruh v ulici Hládkov a vysázet na něm alej vzrostlých stromů typu lípa, ginkgo, platan, javor etc., pod a mezi kterými by byl prostor mulčován a osázen okrasnou trávou, nebo třeba trvalkami s okrasnými listy v mnoha pestrých odstínech nenáročnými na údržbu typu: Třapatkovka, Kakost, Devaterník, Levandule, Šuškarda, Dlužicha etc.
b) ve zmiňovaném kontaktním oblouku (avšak v bezpečné vzdálenosti od výjezdu z tunelu) postavit lehký drátěný gabionový plot, který by byl osázen popínavými rostlinami typu vistárie, jasmínovník, psí víno, trubač etc. Vizuálně, prachově a zvukově exponované místo tím získá vzdušnou bariéru, která částečně pomůže dotyčné místo kultivovat. Ve spodní části oblouku vznikne i prostor pro relativně komorní zákoutí s lavičkou, kterou jistě rádi využijí kolemjdoucí, pejskaři či pejskařky ke krátkému posezení.

Cílem je:

  • vytvořit barevnou zahradu v místě, kde žije v blízkém kontaktu s tunelem Blanka mnoho občanů Prahy 6; v místě, které je denně navštěvováno zahraničními studenty docházejícími do střediska MV pro cizince – zahraniční studenty vysokých škol; v místě koleje VŠ Koleje Komenského;
  • výsadbou stromů, travin, květin etc. lze významným způsobem pozměnit mikroklima v dané lokalitě.
  • lokálně snížit prašnost a teplotu ovzduší, stromy budou fungovat jako přirozená ochrana před sluncem.
  • trvale udržitelný rozvoj exponované lokality, která propojuje městskou část Hradčany, Břevnov a Střešovice.

Předpokládané náklady (aproximativní kalkulace):

  • výsadba stromů: 7000,- á 1ks, předpokládaný počet: 20; celkem 140000 CZK
  • úprava zeleného pruhu, traviny a mulčování: 1500,- á 5bm; celkem 90000 CZK
  • úprava stávajícího obrubníku kolem zeleného pruhu: celkem 15000 CZK
  • gabionový plot v délce 30m v rozměru: v. 200 x š. 10cm; cena celkem: 87000 CZK
  • lavička: 10000 CZK
  • Cena celkem: 342000 CZK BEZ DPH

 


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments