8.9.2020 16:30

Díky tomuto nápadu vznikl velmi zajímavý prostor pro sport i relaxaci jak místních obyvatel, tak i všech návštěvníků Obory Hvězda. Nejedná se ale o dětské hřiště, kterých je v Oboře Hvězda a jejím okolí více, ani o čistě sportovní zónu pro dospělé. Cílem tohoto prostoru je propojit aktivity dospělých a dětí a podpořit sportovní vyžití obou věkových skupin současně. Stávající venkovní fitness je velmi oblíbené a hojně využívané zejména rekreačními sportovci, rodinami s dětmi a blízkými školkami a školou. Rozšíření o herní prvky navrhla paní Lucie Zimmermannová, Odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6 obstaral realizaci.

One Response to “Sport pro celou rodinu!”