Elektronický formulář je připraven. Přihlašujte své nápady od 15.11. do 31. ledna 2021. I malý nápad může udělat velkou radost! Konzultovat své projekty můžete s referentkou participace na hhimmelova@praha6.cz


 

Přihlášení nápadu
Dejte vašemu nápadu stručný a výstižný název, který jej bude během projednávání a hlasování dobře reprezentovat.
Napište krátký a jasný popis vašeho nápadu (maximálně 500 znaků). V čem nápad spočívá, čeho se týká, jak a komu přinese užitek. Anotace bude sloužit k propagaci na webu, v médiích a při hlasování.
Do políčka vložte GPS souřadnice místa, kde chcete nápad realizovat. Použijte k tomu mapu www.google.cz/maps. V případě, že si nevíte rady, popište umístění vašeho nápadu slovně, napište adresu, název veřejného prostranství či přesnější popis místa.
Zde můžete váš nápad blíže představit - popište současný stav a zamýšlené zlepšení, napište, proč by měl být nápad realizován, v čem spočívá jeho přínos a komu má nápad především sloužit.
Pokuste se odhadnout, kolik by váš nápad mohl stát. Nepotřebujeme položkový rozpočet, ale hrubý odhad nákladů na realizaci nápadu. Cenu přitom uvádějte včetně DPH.
Ilustrační obrázek
Nahrajte fotku nebo obrázek, který dobře charakterizuje váš nápad a bude ho reprezentovat na webu, v médiích a při hlasování. Pokud si nevíte rady, vyfoťte současný stav místa, které chcete vaším nápadem změnit k lepšímu.
Maximální velikost souboru je 5 MB.
Navrhovatel nápadu
Navrhovatel stojí za přihlášeným nápadem, konzultuje ho během projednání s Úřadem městské části, může ho prezentovat a propagovat před veřejným hlasováním.
Garanti
Každý přihlášený nápad má mít tři garanty neboli podporovatele. Role garanta spočívá v tom, že uvedením svého jména a kontaktu vyjádří podporu přihlášenému nápadu a jeho navrhovateli. V případě nepřítomnosti navrhovatele je garant ochoten ho zastoupit. Garantem vašeho nápadu může být kdokoli, třeba sousedé, kamarádi, spolužáci nebo členové rodiny.
Garant 1
Garant 2
Přílohy
K vašemu nápadu můžete přiložit další obrázky nebo fotografie, výkresy nebo náčrty, cokoli, co jej vystihuje a přibližuje. Nahrané přílohy budou reprezentovat váš nápad na webu.
Maximální velikost souboru je 5 MB.
Maximální velikost souboru je 5 MB.
Maximální velikost souboru je 5 MB.
Maximální velikost souboru je 5 MB.
Maximální velikost souboru je 5 MB.
Rok přihlášení projektu.