Přihlašování Nápadů pro Šestku III. proběhlo od 15. dubna do 12. června 2019.
Sešlo se nám celkem 54 nápadů, které splnily formální kritéria a postoupily do fáze posuzování realizovatelnosti. Prohlížet si je můžete zde.
Děkujeme za všechny Vaše nápady, iniciativu a podněty!!!

Aktuálně připravujeme posuzování realizovatelnosti došlých nápadů pro Šestku.
První etapa posuzování nápadů bude probíhat během prázdnin. Na začátku září budou navrhovatelé informováni o tom, zda jejich nápady byly Úřadem MČ Praha 6 posouzeny kladně, případně zda je třeba v nápadu něco upravit či změnit tak, aby mohl postoupit do hlasování. Pokud bude nápad z nějakého důvodu posouzen jako nerealizovatelný, obdrží navrhovatel zdůvodnění, proč se tak stalo. 15. října 2019 bude vyhlášen seznam nápadů, které postupují do hlasování.

Veřejné hlasování o nejlepších nápadech proběhne v listopadu tady na webu Nápadu pro Šestku. To si rozhodně nenechte ujít!
Aktuality sledujte zde na webu anebo na Facebooku Nápadu pro Šestku.