Komunitní zahrada LIBÓZA

Úspěšný nápad
2017
352 000 Kč
Komunitní zahrada LIBÓZA

Zrealizováno a předáno na MHMP.

100%

Rádi bychom vytvořili místo pro Liboc a okolí, které spojuje zahradničení, sousedské setkávání a kulturní akce. Reagujeme tím na nedostatek příležitostí (a nepřítomnost vhodného veřejného prostoru) k vzájemnému kontaktu mezi obyvateli.

V blízkosti historického centra Liboce, v sousedství fary a Obory Hvězda je svah, který nyní prochází revitalizačním procesem z uzavřené zahrádkářské kolonie na sad. V horní části zeleného pásu přímo sousedícím s oborou je pro tuto komunitní zahradu ideální prostor. Je snadno dostupný, neboť je v těsné blízkosti autobusové zastávky Libocká.

Součástí komunitní zahrady bude
– altánek jako místo pro konání workshopů a sousedských setkání, zároveň umožňující sběr dešťové vody
– vyvýšené záhonky, které budou pronajaty jednotlivcům či institucím (zájem projevil Domov svaté Rodiny)
– malý přírodní amfiteátr (vytvoření spodní loučky) – po našem jednání o záměru komunitní zahrady bylo dohodnuto, že tuto loučku zrealizuje vlastník pozemku magistrát hl. m. Prahy
– v domečku (který již je v tomto prostoru k dispozici) zázemí pro lavičky, palety, deky na sezení, zahradnické náčiní apod.
– osazení jedlými keři
– nástěnka s výměnnou sousedskou sítí umožňující bezpeněžní výměnu dovedností, přebytků úrody a služeb mezi místními obyvateli

V prostoru Libózy bude možno snadno uspořádat sousedský piknik, menší divadelní představení, občasné letní kino, akustický koncert a podobně, bude zde prostor pro permakulturní a jiné workshopy. Jménem Zveleby libocké jsme tu v posledním roce uspořádali několik událostí podporujících místní komunitní život a komunikaci mezi sousedy: společné fotografování na velkoformátový negativ (140 lidí), sousedská snídaně (45 lidí), vaření palačinek (30 lidí), společné zpívání koled (60 lidí). Vznik komunitní zahrady Libóza by to nadále zjednodušil a podněcoval k těmto aktivitám.

Chceme umožnit zahradničení lidem, kteří nemají k dispozici vlastní pozemek. Do projektu se již přihlásilo několik prvních zájemců o záhonky. Část zahrady se záhonky bude oddělena vizuálně prostupným liniovým porostem dřevin.

Po vzniku komunitní zahrady je připraveno se o její chod starat Libocké občanské sdružení. Horní část komunitní zahrady si bude pronajímat od magistrátu a bude se o ně starat. Finanční udržitelnost projektu garantují příspěvky za pronájem záhonků. Členové komunitní zahrady zde vysází vrbičkový liniový porost a vybudují kompost, v budoucnu máme v úmyslu vytvořit přírodní herní prvky z vrbového proutí.

Vznik loučky, osetí trávou a zasazení stromů bude realizováno magistrátem.


Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments