Ledová plocha u Obory Hvězda (pláň Vypich)

Tento návrh byl zamítnut
Tomáš Veselý
2019
Ledová plocha u Obory Hvězda (pláň Vypich)
Vypich - před vystupem do Hvězdy / 50°04'48.8"N 14°20'33.7"E

Oblast Obory Hvězda je využívána i v zimních měsících, kdy je při vhodných podmínkách na pláni před oborou zprovozněn běžkařský ovál a k němu náležející zázemí. Tento projekt významným způsobem rozšiřuje možnosti sportovního vyžití v oblasti Břevnova, a to v průběhu celého zimního období. S touto sportovní aktivitou vč. samotné realizace má Praha 6 již své zkušenosti s ohledem na velmi populární mobilní kluziště v Dejvicích. Umístění tohoto zařízení v oblasti Vypich je vhodné nejen s ohledem na dobrou dopravní dostupnost, vnímání oblasti Vypichu jako sportovního území a vhodné klimatické podmínky, ale i s ohledem na zázemí, jež může sdílet spolu s běžkařským oválem. Cílovou skupinou jsou rekreační sportovci, rodiny s dětmi, a také školy a školky. Již řada škol na území hl. města Prahy do svého výukového plánu zakomponovala výuku bruslení, intenzita výuky se dá přizpůsobit věku dětí i druhu školy (např. sportovně zaměřené školy mají intenzivní výuku několikrát za týden). V odpoledních hodinách a o víkendech bude ledová plocha využívána nejen obyvateli Břevnova, Petřin a Bílé Hory, ale i dalších přilehlých oblastí, kde se nenachází kluziště.

Nápad Ledová plocha u Obory Hvězda bohužel nebyl doporučen k postupu do hlasování. Podle komise není vhodné umístit ledové kluziště v předpolí Národní kulturní památky. S realizací zimního kluziště se počítá v rámci Plánu pro Ladronku. Je zde uvažováno vybudování oválu pro kolečkové sporty, který bude vybaven podpovrchovými chladicími tělesy – v zimě tedy povrch po polití vodou snadno zmrzne a vytvoří kluziště.

1 000 000 Kč

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na